ההשקעה ב"מעריב" - רק 10% משווי נכסי הכשרת היישוב

כך עולה מניתוח של בית ההשקעות פסגות, המעריך את שווי הכשרת היישוב בכ-70% מעל שווי השוק שלה ■ בכוונת החברה להנפיק את פעילות הקניונים והמרכזים המסחריים שלה

הפסדים כבדים ומגמה שלילית בהכנסות הם חלק מהסיבות שהובילו בחודשים האחרונים לשחיקה במצבה הפיננסי של קבוצת התקשורת מעריב , מי שהיתה בעבר היהלום הנוצץ בכתר חברת האחזקות הכשרת היישוב של יעקב ועופר נמרודי, אך מהווה כיום נטל כבד על צווארה.

מניתוח שביצעו כלכלני בית ההשקעות פסגות בתחילת החודש לעסקי הכשרת היישוב ואחזקותיה השונות, עולה כי אחזקת השליטה ב"מעריב" מהווה 10% בלבד מסך שווי נכסי החברה.

בפסגות סבורים כי מעבר לאחזקה ב"מעריב" יש בידי הכשרת היישוב מספר נכסים אטרקטיביים, והם מזהים פוטנציאל השקעה בשתי סדרות האג"ח הארוכות שלה, להן הם מעניקים המלצת "קנייה". בסך-הכל מעניקים בפסגות שווי של 808 מיליון שקל לקבוצה - הגבוה ב-70% משווי השוק הנוכחי שלה.

"המיצוב העסקי טוב מהממוצע"

היקף האג"ח שהנפיקה הכשרת היישוב עומד על 784 מיליון שקל ב-4 סדרות, כשלגבי שתי סדרות האג"ח הארוכות, הנסחרות בתשואה של כ-10% לפדיון, נטען על-ידי פסגות כי הן "נסחרות במחירים המגלמים פוטנציאל לירידת תשואות וצמצום המרווח מול אג"ח ממשלתית".

לגבי שתי סדרות האג"ח לטווח הקצר, הנסחרות בתשואה של 8% לפדיון, מציינים בבית ההשקעות כי הן "נסחרות בתשואות גבוהות בראיית האחזקה לפדיון, אך פוטנציאל רווחי ההון הגלום בהן נמוך למול הסדרות הארוכות".

בפסגות מעריכים כי גיוסי האשראי שביצעה הכשרת היישוב מתחילת השנה, המגיעים לכ-318 מיליון שקל, שיפרו את הנזילות שלה, ומציינים כי "חלויות החוב סבירות, ומסתמן כי לחברה יכולת טובה לעמוד בהתחייבויותיה".

לגבי מיצובה העסקי של הכשרת היישוב מציינים בפסגות כי זה "טוב מהממוצע, בשל פעילות הנדל"ן המניב, טיב הנכסים ועודפי שווי". עוד מציינים שם כי "חוסנה הפיננסי של החברה סולו נותר יציב נוכח המשבר הכלכלי", וכי היא "נהנית מיציבות בתזרים המזומנים הנקי מהנכסים שנמצא במגמת צמיחה עקבית".

פעילות הנדל"ן של הכשרת היישוב מהווה את המרכיב העיקרי בהערכה, כשהחלק המשמעותי ביותר הוא פעילות הנדל"ן המניב בישראל, המוערכת בכ-460 מיליון שקל, לפני ניכוי התחייבויות (כרבע משווי הקבוצה, ברוטו).

מנועי צמיחה במזרח אירופה

בין מנועי הצמיחה של הקבוצה מציינים בפסגות את חטיבת הקניונים, את המחסנים הלוגיסטיים בפולין, את הנכסים המניבים בארץ ואת פעילות הייזום למגורים בארץ ובמזרח אירופה.

המשנה למנכ"ל הקבוצה, אלי כהן, מסתכל קדימה על הצפוי לקבוצה ומציין כי "אנו מתכוונים לפעול להצפת ערך באמצעות הנפקת החברות המוחזקות הבולטות: הראשונה היא חברת MLP - המחסנים הלוגיסטיים בפולין, והשנייה היא חברת הקניונים והמרכזים המסחריים וכן חברת Skyline הפועלת בתחום הנדל"ן - מניב ויזמי - בקנדה. ההאטה בשווקים מחייבת אותנו להתאזר בסבלנות לגבי עיתוי ההנפקות, ובד-בבד להמשיך ולהרחיב את פעילותן של החברות גם בימים אלה".

בפסגות מציינים כי התזרים השוטף השלילי של הכשרה מהווה גורם סיכון לקבוצה, כאשר הוא נובע בעיקרו מהאחזקה ב"מעריב". עוד הם מציינים כי בראייה ארוכת-טווח, השלמת עסקה למכירת "מעריב" תשליך לחיוב על יחסי המינוף של הקבוצה.

בסקירה שפרסמה חברת הדירוג S&P מעלות בספטמבר על הכשרת היישוב, במסגרתה הורידה את דירוג האג"ח שלה מ-A- ל-BBB עם תחזית דירוג שלילית, היא העריכה כי "מעריב תמשיך לשרוף מזומנים גם בתקופה הקרובה - נתון שעשוי להשפיע על הצורך של הכשרת היישוב להמשיך ולתמוך בה בעתיד, כאשר כיום לא קיים ב"מעריב" מקור לתשלום האג"ח בסך של כ-30 מיליון שקל במארס 2010".

בפסגות לא מודאגים ומציינים כי הכשרת היישוב תומכת בחברות שלה באמצעות אשראי הלוואות ומתן ערבויות. כן מציינים בבית ההשקעות כי עופר נמרודי כבר הוכיח בעבר תמיכה בחברות שנקלעו לבעיה בקבוצה, במקרה של זרוע המלונאות שלה.

את מחצית 2009 סיימה "מעריב" בהפסד של 37.7 מיליון שקל, וההון העצמי שלה פחת לכ-70 מיליון שקל, כשבקופתה כמעט ואין מזומנים.

בהכשרת היישוב הציגו במחצית עלייה של 29% ברווח ל-11.9 מיליון שקל, עם הון עצמי של 824 מיליון שקל ומזומנים ושווי מזומנים של 87.1 מיליון שקל.

22
צרו איתנו קשר *5988