הכשרת היישוב מסכמת רבעון: רווח נקי ברבעון השלישי של כ-38 מ' ש'

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו ממשיכים בפעולות לייצוב מעריב וצמצום הפסדיו, בהנהגת כוח ניהולי חדש ומיומן. זו רק תחילתה של תוכנית ההיערכות החדשה שהונהגה בעיתון ומטרתה להגיע, בשלב הראשון, לאיזון תפעולי מלא"

שבוע לאחר צאתו לאור של מגזין סוף השבוע של העיתון "ישראל היום" מפרסמת חברת הכשרת היישוב שבשליטת משפחת נמרודי, את התוצאות לרבעון השלישי של השנה ולסיכום תשעת החודשים הראשונים.

ההכנסות הסתכמו ב-681 מיליון שקל מתחילת השנה, ירידה של 15% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת.

עיקר הירידה בהכנסות נובע מהכנסות מעסקי תקשורת שהסתכמו ב-332 מיליון שקל (ירידה של 13%) ומהכנסות מעסקאות בניה שהסתכמו ב-68 מיליון שקל (ירידה של 61%). בכל סעיפי ההכנסות האחרים של החברה נרשם גידול.

בתקופת הדוח נרשמה עלייה בערך הנדל"ן להשקעה, נטו בסך 65 מיליון שקל, עלייה של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך בתקופת הדוח נובעת בעיקר משערוך בסכום של כ-65 מליון שקל הנובעים כתוצאה מעדכון שוויו של קניון שבעת הכוכבים בהרצליה - בשל עלייה בהכנסות נטו, והתאמת שיעור ההיוון לפי עסקאות שבוצעו בתחום.

את תשעה החודשים הראשונים של 2009 סיימה הכשרת היישוב עם רווח נקי של כ-50 מיליון שקל לעומת הפסד של 50 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הסיבות לגידול ברווח הנקי נובעות בעיקר משיפור חד ברווח מעסקי נדל"ן, ומצמצום בהפסדי מעריב .

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-230 מיליון שקל, ירידה של 28% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. עיקר הירידה בהכנסות נובעת מעסקי תקשורת שהסתכמו בכ-108 מיליון שקל, ירידה של 16% לעומת הרבעון המקביל. במקביל החברה עברה לרווח נקי ברבעון השלישי של כ-38 מיליון שקלים לעומת הפסד רבעוני של 59 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2008.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב, ציין כי חרף המשבר הכלכלי, הציגה החברה תוצאות אלה במהלך תקופת הדוח, והוסיף: "הצלחנו להשיג בחודשים האחרונים מימון לפרויקטי נדל"ן מבנקים זרים בהיקף כולל של 318 מיליון שקל, בנקים שמאמינים בנו וביכולות שלנו לקדם את הפרויקטים הללו על אף המשבר העמוק בשווקים. קיבלנו את אמון המשק המקומי לאחר שקרן המנוף "בראשית" נתנה לחברה הלוואה בהיקף של 105 מליון שקל, ונחתם הסכם עם קרן המנוף "אוריגו" למתן הלוואה בסך 105 מליון שקל נוספים. אנו ממשיכים בפעולות לייצוב מעריב וצמצום הפסדיו, בהנהגת כוח ניהולי חדש ומיומן. זו רק תחילתה של תוכנית ההיערכות החדשה שהונהגה בעיתון ומטרתה להגיע, בשלב הראשון, לאיזון תפעולי מלא".

צרו איתנו קשר *5988