4 סוגי סיכונים בשוק ההון

הסדרי החוב שהתגבשו לאחרונה ממחישים את הדינמיקה הגלומה בניהול סיכונים

המשבר האחרון, על אירועי אפריקה ישראל, צים-החברה לישראל ודומיהם, חידד בקרב משקיעים את הצורך בכלים לחיזוי ולזיהוי מוקדם של משברים. יש כלים כאלה, למשל תחוםERM, הוא Enterprise Risk Management, שנמצא בארץ בחיתוליו ונותן לחברות משאבים להבנה ולהתמודדות עם הסיכונים המשחרים לפתחןמתמודדות.

בגלל הפוקוס של הרגולטור ובגלל הצרכים האמיתיים של חברות, חשיבות הנושא החלה לחלחל לשיח, וכי ב-2010 נושא ה-ERM יתפוס מקום מכובד מבעבר, גם בשיח של המשקיעים. כבר בשאלה, "האם החברה מנהלת את הסיכונים הניצבים בפניה ומתמודדת איתם, או שהיא מסתפקת ב'יהיה בסדר'", יש מידע חשוב וחיוני למשקיעים הבוחנים את החברה.

חיי היום-יום של שוק ההון, מזמנים ארבעה סוגי סיכונים:

1. אסטרטגיים

לדוגמה, הסיכון הגלום בהלאמת נכסים של אפריקה ישראל על-ידי ממשלת רוסיה, או הסיכון הגלום בהתגברות התחרות מסין, בחברות כמו וריפון. סיכונים אלה, כמו רבים אחרים, אמורים להיות על סדר היום של החברה, ביצירת מניעים לפעולה, תוכניות מגירה ומנגנוני מעקב ודיווח.

2. פיננסיים

כמשקיעים, סיכון זה ברור לנו יותר ושוב נזכיר כדוגמה את אפריקה ישראל, שם נוצר פער בין מועד פירעון האג"ח למועד סיום הבנייה והנבת תזרים הכנסות מפרויקטים. בפער הזה היה גלום סיכון פיננסי שהמשקיעים בחברה היו צריכים לקחת בחשבון.

דוגמה אחרת יכולה להיות שיעור ההגנה המטבעית של חברה, שתזרימי ההכנסות וההתחייבויות שלה אינם באותו המטבע. על המשקיעים לברר היטב מה סוגי ההגנות שהחברה הזו מבצעת, ועד כמה היא מחויבת למדיניות אופי ההגנות ותדירותן.

בהיבט הסיכון הפיננסי חשוב להתייחס, כמובן, גם לסיכונים הגלומים בתיקי ההשקעות שלנו: מה סך כל החשיפה שלנו לנדל"ן, לדוגמה, אם אנחנו מחזיקים באג"ח קונצרניות בתיק בבנק, בקרן נאמנות אג"חית, בקופת גמל כללית וכו'. מה סך כל החשיפה שלנו לדולר - בין אם בפיקדון, בתעודת סל על מדד S&P 500, או במניות כגון טבע או פריגו שבתיק ההשקעות. אלו שאלות שכל משקיע צריך לקחת בחשבון כדי לבחון את חשיפותיו.

3. סיכון תפעולי

ייתכן ואלו סיכונים שלמשקיעים יותר קשה לבחון ללא היכרות מעמיקה יותר עם החברה, ובכל זאת ישנם מקרים מוחצנים שלעתים אף מקבלים ביטוי בדוחות הכספיים. למשל, הסיכון של התמוטטות סכר בברכות האידוי של מפעלי ים המלח, או הסיכון הפשוט יותר לניתוח של חוסר עמידה בזמנים בפרויקט נדל"ן.

המקרים המורכבים יותר לזיהוי הינם, למשל, איכות מוקד שירות הלקוחות של חברה שהמוצר הבסיסי שלה מושפע מתקשורת מתמדת עם לקוחותיה, כמו HOT או חברות הסלולר. לחילופין, האופן בו החברה פועלת ליישום התוכניות האסטרטגיות שלה מושפע אף הוא מיעילות התפעול, ושורה ארוכה של סיכונים תפעוליים העשויים למנוע את ההוצאה לפועל של הרעיונות הטובים ביותר.

4. חוקים ולתקנות

תחום זה קשה אף הוא לחיזוי עד שהוא לא מגיע לכותרות העיתונים. כך, לדוגמה, כיכבו בכותרות בחודשים האחרונים כרמל כימיקלים ופרוטרום עם אתגרים בתחום איכות הסביבה, חברת תקשורת עם תביעה ייצוגית נגדה בגין תשלומים שנגבו לטענת העותרים שלא כדין, וארד שנחשדת בהסדר כובל בתחום המים.

במרבית המקרים שבהם התלונה והכותרת אינן חוזרות על עצמן, כמעט בלתי אפשרי למשקיעים להיות מודעים לסיכון, או שהם יכולים להסיק - ולפעמים בצדק - שהוא נוטרל. לעומת זאת, כרמל כימיקלים ופרוטרום כיכבו בכותרות בהקשר של איכות הסביבה לא פעם אחת, ולכן בחברות אלו חשוב שהסיכון יקבל ביטוי בהתייחסות המשקיעים לחברה.

הסדרי החוב לא משככים סיכונים

הסדרי החוב שהתגבשו לאחרונה ממחישים את הצורך בניטור סיכונים, אך יותר מכך - את הדינמיקה הגלומה בניהול סיכונים. ההסדרים שמתגבשים כיום קריטיים לא רק לעתיד כל אחת מהחברות שמגיעה להסדר עם המשקיעים שלה ונושים אחרים, אלא גם להתבגרות שוק האג"ח הקונצרניות בכלל.

התקשורת אמנם מסקרת חלק ניכר מהסדרי החוב, אבל לא נותנת במה מלאה להבנת הביטחונות והשעבודים שיועמדו במסגרת ההסדרים. השאלות לגבי הסיכונים העומדים בפני החברה, שישפיעו על יכולתה לעמוד בהסדר, אינן מספקות, ויש צורך לבחון עד כמה ההסדר מפרט ומנתח את הסיכונים העומדים בפני יכולת החברה לעמוד בהסדר. זו אינפורמציה חשובה למשקיעים שרוצים לבחון האם התשואה המגולמת באג"ח נותנת ביטוי הולם לסיכונים.

הכנסת מנגנון העוקב אחרי התפתחות הסיכונים ואופן התמודדות החברה איתם, תגן על בעלי המניות והחוב לאורך זמן, והוא לא פחות חשוב מהבנת הסיכונים העומדים בפני החברה כיום.

אלה אלקלעי היא סמנכ"ל פיתוח עסקי בבית ההשקעות IBI

צרו איתנו קשר *5988