בקשה לתביעה נגזרת ב-250 מיליון דולר נגד דירקטורים בחברה לישראל וצים

הבקשה מתייחסת להשקעה של כ-250 מיליון דולר שהשקיעה החברה לישראל בהנפקת זכויות של צים ב-2008, אשר לטענת רו"ח בועז יפעת לא אושרה ב-3 הגופים הנדרשים

רו"ח בועז יפעת, המחזיק במניות של החברה לישראל , מבקש מבית המשפט המחוזי מרכז לאשר לו להגיש תביעה נגזרת בגובה 250 מיליון דולר נגד חברי דירקטוריון בחברה לישראל, צים ו-3 חברות מקבוצת עופר.

בין הדירקטורים הנתבעים: יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי; יו"ר ישרכארט, אירית איזקסון; והמשנה למנכ"ל בנק לאומי ומ"מ המנכ"ל, זאב נהרי.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד מנחם גלברד, מתייחסת להשקעה של כ-250 מיליון דולר שהשקיעה החברה לישראל בהנפקת זכויות של צים בשנת 2008.

לטענת יפעת, חוק החברות מחייב כי החלטה כזו תאושר ב-3 גופים: אישור ועדת הביקורת, אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית. בפועל, אישורים אלה לא ניתנו; ניתן רק אישור דירקטוריון כביכול, שלטענת יפעת הוא בטל או ניתן לביטול.

לטענת קו"ח יפעת, כל מי שגרם במישרין או בעקיפין להוצאת הסכום מהחברה, או התעשר במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך, חייב לשלם לחברה את סכום התביעה.

יפעת טוען כי הדירקטורים נהגו ברשלנות או בחוסר נאמנות או בניגוד עניינים שעה שאישרו את רכישת הזכויות בצים על-ידי החברה לישראל, ועל כן הם חייבים לשלם לחברה את סכום התביעה.

עוד הוא טוען כי חלק מהדירקטורים בחברה לישראל - יעקב עמידרור, עידן עופר, אהוד אנג'ל, אמנון ליאון - הם דירקטורים בצים, ושתי חברות אלה נשלטות בידי קבוצת עופר. לכן, אותם דירקטורים היו מנועים מלהשתתף בישיבה בה החליטה החברה לרכוש מניות בצים בדרך של הקצאת זכויות. לטענתו, זהו מעשה חמור במיוחד ההופך את המוכר והקונה לגוף אחד שמטרתו לשרת בעל עניין - קבוצת עופר.

עוד הוא טוען כי כשהמשיכו הנתבעים לעשות מהלכים להעברת כספים נוספים לצים במהלך 2009, הפעם באישור האסיפה הכללית - הם הסתירו מבעלי המניות את פנייתו של רו"ח יפעת לחברה לישראל.

צרו איתנו קשר *5988