קנסות בהיקף 1.4 מיליון שקל על הלמן-אלדובי, כלל, הראל ומילניום

ידין ענתבי הטיל על הלמן-אלדובי קנס בסך 711 אלף שקל בשל הפרה מתמשכת של הוראות הדיווח לממונה ■ קנס בסך 360 אלף שקל על כלל גמל הוטל בשל הפרת הוראות תקנות להעברת הכספים בין קופות הגמל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ידין ענתבי, הטיל קנסות כספיים בהיקף של כ-1.4 מיליון שקל על הלמן-אלדובי קרנות פנסיה, כלל גמל, הראל גמל, ומילניום גמל, בגין הפרות בהוראות ואיחורים בהגשת הדו"חות הכספיים.

על הלמן-אלדובי הוטל קנס בסך 711 אלף שקל בשל הפרה מתמשכת של הוראות הדיווח לממונה. החברה לא הגישה לממונה, במועדם, דו"חות חודשיים בגין קרנות הפנסיה שבניהולה.

ענתבי הטיל, גם כן, קנס בסך 360 אלף שקל על כלל גמל בשל הפרת הוראות תקנות להעברת הכספים בין קופות הגמל.

על הראל גמל הוטל קנס בסך של 323 אלף שקל לאחר שבדיקה של אגף שוק ההון העלתה כי החברה אינה מבצעת העברת כספים בהתאם למועדים הקבועים בתקנות העברת כספים בין קופות גמל.

בנוסף, קנס בסך של 37 אלף שקל הוטל על מילניום גמל והשתלמות, בעקבות בדיקה של אגף שוק ההון שהעלתה כי החברה הפרה את הוראות הממונה בעניין ביטול בקשות העברת כספים.

צרו איתנו קשר *5988