פרשת ארוך: מחלוקת על אחזקת הכספים שקיבל "הצל" מכלל

הכספים שקיבל דוד שילוח מכלל פיננסים מוחזקים בידי עורך דינו לשעבר, יואב מוזר, ושילוח מבקש להעבירם לידי עורך דין אחר מטעמו - זאת לאחר שהתגלעו בינו לבין מזור חילוקי דעות בנוגע לשכר-הטרחה

פרשת אלי ארוך מסרבת להסתיים: דוד שילוח ("הצל") הגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לשחרר את מרבית כספי הנאמנות בסך 21 מיליון שקל, שהופקדו על-ידי כלל פיננסים בחשבון נאמנות בשל סיועו לבית ההשקעות בסכסוך מול ארוך.

הכספים מוחזקים בידי עורך דינו לשעבר של שילוח, יואב מוזר, ושילוח מבקש להעבירם לידי עורך דין אחר מטעמו. זאת, לאחר שהתגלעו בינו לבין עו"ד מזור חילוקי דעות בנוגע לשכר-הטרחה.

כלל פיננסים התחייבה לשלם לשילוח 16 מיליון שקל אם יצליח לסייע לה לבטל את פסק הבוררות, שחייבה לשלם לארוך כ-96 מיליון שקל. בתצהיר שמסר לבית המשפט העיד שילוח כי מסמכים מהותיים שהציג ארוך בבוררות זויפו על-ידו. בסופו של דבר בוטל פסק הבוררות בפשרה בין הצדדים, ונקבע כי כלל פיננסים תשלם לארוך כ-9.2 מיליון שקל.

השבוע הגיע שילוח להסכם פשרה עם כלל, לפיו החברה תשלם לו מחשבון נאמנות 14.2 מיליון שקל בגין עדותו לטובתה.

עו"ד מוזר מונה לנאמן משותף על הכספים מטעמו של שילוח, יחד עם עו"ד גד טיכו. לאחר הפקדת הסכום בחשבון הנאמנות, הודיע מוזר לטיכו ולשילוח כי הוא זכאי ל-5 מיליון שקל. לטענת שילוח, הוא מעולם לא הסכים לשלם את הסכום המבוקש, ומוזר זכאי לשכר-טרחה ראוי בלבד בגין ייצוגו.

שילוח מציין כי למרות שהוא חולק על דרישת שכר-הטרחה של מוזר, הרי שכדי לקדם את חלוקת החלק הארי של הכספים, הוא סיכם עם כלל, המיוצגת בידי עו"ד ראובן בכר, כי כספי הנאמנות יפוצלו למספר חשבונות, ובידי מוזר יוותר סך של 5 מיליון שקל בלבד, עד לבירור המחלוקת ביניהם. ואולם, לטענתו, מוזר הביע התנגדותו לפיצול חשבון הנאמנות.

לפיכך מבקש שילוח, באמצעות עו"ד שלומית ארליך ממשרד ארליך רוזן ושות', כי בית המשפט יפצל את חשבון הנאמנות ויאפשר את חלוקת הכספים.

צרו איתנו קשר *5988