הפסד תפעולי של 19.4 מיליון שקל לקבוצת "מעריב" ברבעון 4

בשורה התחתונה דיווחה "מעריב" על הפסד נקי של כ-71.9 מיליון שקל ב-2009, לעומת הפסד של 131.9 מיליון שקל ב-2008 ■ רשמה ירידה של 8% בהכנסות ל-372 מיליון שקל, לעומת 404 מיליון שקל ב-2008

קבוצת "מעריב" דיווחה היום (ד') לאחר סיום המסחר על תוצאותיה בשנת 2009. בשורה העליונה דיווחה "מעריב" כי ההכנסות הצטמקו בכ-8% ל-372 מיליון שקל ב-2009, לעומת 404 מיליון שקל ב-2008. בשורה התחתונה דיווחה "מעריב" על הפסד נקי של כ-71.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של 131.9 מיליון שקל ב-2008.

ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו הכנסות החברה בסך של 87.5 מיליון שקל, סכום דומה לרבעון המקביל אשתקד. החברה הצליחה לשפר את שיעור הרווחיות הגולמית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר עמד על 17.9% לעומת הפסד גולמי ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הרביעי הסתכם ב-15.6 מיליון שקל, לעומת הפסד גולמי של 3.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי הינו פועל יוצא של יישום תוכניות ההנהלה לקיצוץ משמעותי בהוצאות החברה ותוכניות היערכות חדשות.

כמו כן דיווחה "מעריב" על צמצום משמעותי של ה-EBITDA השלילי, שעמד על 12.8 מיליון שקל ברבעון הרביעי, וזאת בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך של 41.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות התפעוליות הכוללות של החברה ברבעון המדווח הסתכמו לסך של 106.8 מיליון שקל, לעומת 138.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההפחתה המשמעותית בהוצאות "מעריב" הכוללות הינה הגורם העיקרי לצמצום ההפסד התפעולי של החברה ברבעון הרביעי: 19.4 מיליון שקל, לעומת 49.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, ברבעון הרביעי הצליחה החברה לשפר משמעותית את התזרים השלילי מפעילות שוטפת - 3.2 מיליון שקל, לעומת 13.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אווה מדז'יבוז', מנכ"לית "מעריב", מסרה כי "התוצאות המעודדות שאפיינו את השנה החולפת, לצד המהלכים שהחלנו בהם בחודשים האחרונים, מוכיחים כי 'מעריב' מתקדם בצעד בוטח אל עבר הגשמת מטרותיו והשגת יעדי הרווח, אותם הצבנו נגד עינינו. תחושת העשייה, החדשנות והיצירתיות בחטיבות הקבוצה השונות - החל מהעיתון היומי, דרך מערך כתבי העת, רשת המקומונים, אתר האינטרנט ובתי הדפוס - כל אלה ממשיכים לחזק את 'מעריב' כשחקן מרכזי ומשמעותי במפת התקשורת הישראלית".

בסעיפי ההוצאות ניכרת השפעת תוכנית ההבראה וההתייעלות שהפעילה הנהלת החברה בשנה האחרונה, שכללה קיצוצים בשכר העובדים. סעיף "שכר עבודה ונלוות" הצטמק מ-166.28 מיליון שקל ב-2008 לכ-129.12 מיליון שקל ב-2009. גם בהוצאות הייצור ניכר חיסכון משמעותי, והן ירדו מ-44.8 מיליון שקל ב-2008 לכ-38.67 מיליון שקל ב-2009.

גם הוצאות המכירה והשיווק הצטמקו בקרוב ל-10 מיליון שקל, מרמה של 101.6 מיליון שקל ב-2008 לכ-91.7 מיליון שקל בשנה שעברה. הוצאות הנהלה וכלליות ירדו מ-64.2 מיליון שקל ב-2008 לכ-46.68 מיליון שקל ב-2009.

כאמור, הצמצום המשמעותי בסעיפי ההוצאות השונים הביא לצמצום בהפסדי הקבוצה. ההפסד התפעולי הצטמצם לכ-56.7 מיליון שקל בשנת 2009, לעומת 108.5 מיליון שקל ב-2008.

לאחרונה סיימה "מעריב" בהצלחה הנפקה לציבור, לאחר שהיקף הגיוס מהציבור היה כמעט פי 3 מהתכנון המקורי והסתכם בכ-33.7 מיליון שקל. בעקבות הביקושים הגדולים וחיתום יתר של פי 1.54, הרחיבה "מעריב" את הסידרה החדשה של אגרות החוב עד למקסימום.

"מעריב" גייסה בהנפקה סך ברוטו של כ-52 מליון שקל, מתוכם כ-33.7 מיליון שקל מהציבור, וזאת לעומת 12 מיליון שקל שתכננה לגייס מהציבור בתחילה. אגרות החוב שהוצעו לציבור נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי של 2%.

צרו איתנו קשר *5988