MTS קוראת למנכ"ל משרד רה"מ להתערב במחלוקת עם האוצר

דורשת לקבל החלטה להשלמת המו"מ בתוך זמן קצר לקראת השלמת הסגירה הפיננסית במתווה שהוסכם ■ "להפתעת MTS, בישיבה שהתקיימה היום עם אנשי הרשות הממונה, הסתבר לה שהישיבה מתקיימת "לפרוטוקול בלבד" בעוד שההחלטה בעצם כבר נפלה לבטל את הזיכיון"

קבוצת MTS קוראת למנכ"ל משרד ראש הממשלה להתערב במחלוקת עם משרד האוצר ולקבל החלטה להשלמת המו"מ בתוך זמן קצר לקראת השלמת הסגירה הפיננסית במתווה שהוסכם.
היום התקיימה פגישה בין הרשות הממונה לנציגי קבוצת MTS ובהם יוחנן אור, מנכ"ל הקונסרציום, בא כוח הקבוצה עו"ד דודי תדמור ופרופסור יצחק סוארי שניסח את הצעת הקבוצה לשינויים בהסכם הזיכיון שיאפשרו לה לטענתה להקים את הפרויקט.
מ-MTS נמסר כי בפגישה הוגשה הצעה שנותנת מענה להערות ולהסתייגויות שעלו במהלך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, בין היתר על-ידי החשב הכללי. בין היתר מתייחסת ההצעה החדשה לסוגיות בתחום המימון ולחלוקת הסיכונים במהלך ההקמה וההפעלה.
מ-MTS נמסר כי "להפתעת הקבוצה, בישיבה שהתקיימה היום עם אנשי הרשות הממונה, הסתבר לה שהישיבה מתקיימת "לפרוטוקול בלבד" בעוד שההחלטה בעצם כבר נפלה לבטל את הזיכיון. נציגי המדינה העלו מחדש לדיון נקודות שהוסכמו בין הצדדים במהלך המו"מ, וחיפשו סיבות מדוע לא להתקדם בדיון מקצועי וענייני בסוגיות היחידות שנשארו".
צרו איתנו קשר *5988