האוצר מתכנן מהפכה בתביעות אזרחיות: האגרות יוכפלו

משרד האוצר מנסה לייעל את מערכת המשפט דרך חוק ההסדרים - ומבקש להכפיל את גובה האגרות על הגשת תביעות בתיקים אזרחיים ■ המשמעות: אזרחים שידם אינה משגת יתקשו להגיש תביעות אזרחיות

אגף התקציבים במשרד האוצר מתכנן לבצע מהפכה בבתי המשפט, שתקשה במידה משמעותית על אזרחים המבקשים להגיש תביעות אזרחיות ותייקר את עלות ניהול ההליכים בבתי המשפט.

ל"גלובס" נודע כי במסגרת חוק ההסדרים הבא מבקש האוצר להכפיל את גובה האגרות על הגשת תביעות אזרחיות, להטיל אגרות בשיעור זהה גם על הגשת ערעור ולהטיל אגרות, הוצאות משפט ותשלום שכר-טרחת עורכי דין על הליכי ביניים במסגרת תיקים אזרחיים.

על-פי תוכנית האוצר, חוק בתי המשפט יתוקן ויקבע כי ערעורים על כל פסקי הדין בתיקים אזרחיים של בתי משפט השלום יידונו בבתי המשפט המחוזיים בפני שופט יחיד ולא בפני הרכב של 3 שופטים. זאת בניגוד למצב כיום, שבו נידונים רק ערעורים עד לסך 300 אלף שקל בפני שופט יחיד.

עוד מתוכנן להגדיל את שיעור התיקים האזרחיים המטופלים בהליך של "סדר דין מהיר" - מתיקים עד לסך 50 אלף שקל כיום עד לסך 100 אלף שקל.

הגדלת האגרות

עוד מתכנן האוצר לתקן את תקנות סדר הדין האזרחי, כך שייקבעו תעריפים לתשלום הוצאות משפט ושכר-טרחת עורכי דין בנוגע להליכי ביניים שיוגשו בתיקים אזרחיים. השופט יהיה רשאי לפסוק סכומים אחרים מאלה שייקבעו בתקנות רק מטעמים מיוחדים.

לצד הוצאות ושכר-טרחת עורכי דין ייקבעו תעריפים גם לתשלום אגרה מיוחדת שתוטל על כל בקשת ביניים בהליך אזרחי. יצוין כי מדי שנה מבקש משרד האוצר לקבוע אגרות על הליכי ביניים אזרחיים, ואולם הצעה זו איננה מתקבלת בשל לחץ של לשכת עורכי הדין על שרי הממשלה.

2.5% מהערעור

האוצר מתכנן להגדיל באופן דרמטי גם את גובה האגרות בשלב הגשת התביעה. כך, יש כוונה להגדיל את שיעור האגרה על תביעה אזרחית ולהטיל אגרה גם על הגשת ערעור על תביעה אזרחית, בגובה 2.5% מסכום הערעור. עוד מתוכננת הטלת אגרה בערעור אזרחי ברשות, בשיעור שווה לזו המוטלת על ערעור אזרחי בזכות.

לצד כל זאת יוטלו הוצאות משפט על מי שיתנגד לבקשת ביניים של הצד שכנגד, אם הבקשה התקבלה על-ידי בית המשפט. זאת, בנימוק כי העובדה שהשופט קיבל את הבקשה "מעידה על כך שהבקשה היתה סבירה ומתאימה".

צמצום מלאי התיקים

לדברי גורם ממשלתי, "מתעורר צורך לנקוט מהלך שיוכל להביא לצמצום משמעותי של מלאי התיקים והפחתת העומס בבתי המשפט".

ההמלצה בדבר קביעת הוצאות משפט מתבססת על המלצה של ועדה בראשות השופטת רות רונן, שבחנה ב-2008 דרכים לייעול ההליכים בבתי המשפט. כך ייקבעו תעריפים להליכים כגון קדם משפט, ישיבת הוכחות, הגשת סיכומים ועוד.

באשר להטלת אגרות על הליכי ביניים טוענים באוצר כי "בעלי דין נוטים לא אחת להגיש בקשות רבות, שחלקן מיותר ואינו מועיל לקידום ההליך, על מנת להביא להימשכות ודחיית הדיונים".

הנהלת בתי המשפט איננה תומכת ביוזמה, בעיקר בשל העובדה שמשמעותה סגירה כמעט הרמטית של דלתות בית המשפט בפני אזרחים מן השורה המבקשים להגיש תביעות אזרחיות, אך יירתעו בשל גובה תשלומי האגרות וההוצאות הנלוות.

צרו איתנו קשר *5988