שריג: אג"ח הבנקים וחב' הביטוח יהיו פטורות מהמלצות חודק

בכך נענה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבנק ישראל ■ המוסדיים יורשו לרכוש את האג"ח שינפיקו הגופים ללא עמידה בסטנדרטים המחמירים שנדרשים משאר החברות יישום ההמלצות יידחה מיולי לאוקטובר

יישום המלצות ועדת חודק, להסדרת התנהלות הגופים המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות, יידחה בכמה חודשים. בנוסף, ההסדרה החדשה לא תחול על אג"ח שינפיקו הבנקים או חברות הביטוח.

לדברי גורמים בשוק, לאחרונה קיימו שיחות בנושא חברי ועדת חודק, בראשות היו"ר עו"ד דוד חודק, עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, פרופ' עודד שריג, בנוגע לאופן יישום ההוראות, על רקע תגובות שהתקבלו מצד שחקנים שונים בשוק ההון.

באפריל האחרון פרסם שריג את טיוטת החוזר השנייה בנוגע להוראות בעניין השקעות גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות, שהתבססו על ההמלצות הסופיות של ועדת חודק מפברואר 2010. בטיוטה נקבע כי הוראותיה יחולו החל מה-1 ביולי הקרוב, אך כעת נראה כי ההוראות הסופיות ייכנסו לתוקף רק מאוקטובר.

בימים האחרונים נפגשו חברי ועדת חודק עם שריג, לקראת ניסוח החוזר המחייב שיוציא הממונה בהסתמך על המלצות הוועדה. ככל הידוע, שריג הדגיש בפגישה כי "אני מעדיף להעביר 80% מהדברים עכשיו, על פני להתעקש ולהילחם", בכוונתו למתן פטור לאג"ח שינפיקו הבנקים מהסטנדרטים המחמירים שוועדת חודק הטילה על יתר האג"ח הקונצרניות. כלומר, המוסדיים יורשו לרכוש את האג"ח שינפיקו הבנקים בקלות, ובהתאם למצב הקיים כיום, ללא שיידרשו לעמידה בסטנדרטים מחמירים יחסית.

חוזר רשמי - בעוד כחודש

החלטה זו היא פועל יוצא להתנגדות בנק ישראל להחלת חובות מקשים על הבנקים בכל הנוגע להנפקות אג"ח, כשלמשל מתנגד בנק ישראל בתקיפות לכך שהבנקים ישעבדו מנכסיהם במסגרת אג"ח. כלומר, שריג נמנע מלצאת נגד בנק ישראל. ההחרגה, כאמור, תהיה גם על אג"ח של חברות ביטוח.

על פי הערכות, בכוונת שריג לפרסם את החוזר הרשמי להסדרת התנהגות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרני בעוד כחודש. ככל הידוע, ישנן כמה התאמות והקלות נוספות ביחס לטיוטה השנייה שהוציא שריג בעניין, אם כי גורמים המקורבים לנושא מציינים כי לא צפויים שינויים מהותיים נוספים.

נציין, שהממונה על שוק ההון באוצר הבהיר כי הוראות החוזר ייבחנו מחדש בתום שנתיים מיום יישומן - הצפוי להתחיל, כאמור, בעוד כחודש.

צרו איתנו קשר *5988