הצעת חוק: פטור ממס על דיבידנד שמעבירה חברה-בת למלכ"ר

מטרת ההצעה, שיזם ח"כ אילן גילאון, היא להשוות את מעמדה של עמותה לזה של חברה עסקית מבחינת מיסוי דיבידנדים

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון הקרוב בהצעת חוק שמטרתה לפטור עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) מתשלום מס על דיבידנד המתקבל מחברה הנמצאת בבעלות המלכ"ר.

מטרת ההצעה היא להשוות את מעמדה של עמותה לזה של חברה עסקית בהיבט זה - שכן חברות-אם אינן משלמות מס על הדיבידנד שמעבירות חברות-בנות הנמצאות בבעלותן.

לפי ההצעה יתוקן סעיף בפקודת מס הכנסה, כך שייקבע כי "לא ישלם מוסד ציבורי בשל הכנסה מדיבידנד ששולם לו על-ידי תאגיד המצוי באחזקתו המלאה או באחזקה משותפת עם גופים ציבוריים נוספים - ובלבד שהכנסתו האמורה תשמש לקידום מטרה ציבורית".

את הצעת החוק הגיש בחודש ינואר האחרון ח"כ אילן גילאון, וחתמו עליה 4 חברי כנסת נוספים.

כיום הכנסותיהם של מוסדות ציבור מהחברות-הבנות שלהם ממוסות בשיעור של 25%. זאת בנוסף למס החברות שמשלמות החברות-הבנות, ועל אף העובדה שכל פעילותם של מוסדות הציבור, נכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית.

מצב זה מפלה את הארגונים ללא כוונת רווח, שכן חברות עסקיות אינן משלמות מס על הכנסותיהן מדיבידנדים שהן מקבלות מהחברות-הבנות שלהן.

צמצום תרומות

נציגי מלכ"רים טוענים כי דווקא עקב המשבר הכלכלי העולמי והירידה בתרומות למלכ"רים, ולאור הירידה בתמיכות המדינה והרשויות המקומיות, יש לאפשר לגופים אלה לייצר מקורות הכנסה נוספים שיאפשרו להם להגדיל את פעולתם וימנעו את הסתמכותם על המדינה.

לדברי עו"ד ירון קידר ממשרד בוגט-קידר, מומחה בעמותות שכיהן בעבר כראש רשות התאגידים, "המשבר הכלכלי העולמי פגע באופן קשה בארגונים ללא כוונת רווח ובתומכים בהם, וגרם בין היתר לצמצום התרומות - וכתוצאה מכך לירידה של עשרות אחוזים בהכנסות העמותות ולירידה חדה ביכולתן לספק שירותים לאוכלוסיות המוחלשות".

לדבריו, מיסוי הדיבידנד צורם עוד יותר כאשר משווים את המצב למגזר העסקי, שם חברה אינה משלמת מס על דיבידנד שקיבלה מחברת-בת.

"מדובר במיסוי המפלה לרעה את מגזר הארגונים ללא כוונת רווח, מתוך תפיסה ישנה של המחוקק הרואה במגזר זה מגזר הנסמך על תרומות ומימון ציבורי, וכי לא ראוי שמגזר זה יפתח מקורות מימון עצמאיים", אומר עו"ד קידר.

לדבריו, "מצופה כי המדינה תקל על ארגונים אלה להיות עצמאיים באמצעות יצירת מקורות הכנסה שאינם תלויים במדינה או בתרומות, ובכך להגדיל את כלל מקורות ההכנסה שלהם וליצור בסיס מאוזן יותר של הכנסות, דבר שיפחית את הסיכון להתמוטטות כלכלית של הארגון עקב אובדן או פגיעה במקור הכנסה מסוים ויתרום לעצמאותם הכלכלית".

עקב מצב דברים זה, אומר עו"ד קידר, קיימות חברות-בנות בודדות בלבד של מלכ"רים, שכן גובה המס שעליהן לשלם פוגע בכדאיות המיזם.

"המשך המצב הנוכחי מנציח את המלכוד שבו מצויים הארגונים ללא כוונות רווח, המשרתים את האוכלוסיות המוחלשות ומספקים חלק משמעותי מהצרכים והשירותים שאינם מסופקים על-ידי המדינה", ציין.

צרו איתנו קשר *5988