הורדת מחיר המימוש לא עוזרת לאופציות של עובדי ביטוח ישיר

בחברה החליטו להוריד את מחיר המימוש ל-9.5 שקל למניה - גבוה ב-42% ממחיר המניה הנוכחי ■ האופציות חולקו לעובדים לפני קרוב לחמש שנים ■ בין הנהנים מהתמחור מחדש גם הדירקטורים אברהם בייגה שוחט וחיים רמון

קבוצת ביטוח ישיר , שבשליטת משפחת שנידמן ובניהול בני הדודים מוקי ודורון שנידמן, הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר תמחור מחדש של תוכנית האופציות לעובדים. במסגרת זו, יזכו מוקי ודורון, וכן דירקטורים ובכירים בחברה, לעדכון מחיר המימוש בתוכנית האופציות הקיימת, מכ-15 שקל למניה ל-9.5 שקל למניה. במקביל, תקופת ההבשלה עבור האופציות המעודכנות, שרובן יסיימו את תקופת ההבשלה שלהן ב-2011, תוארך במספר שנים עד סוף 2016.

מחיר המימוש החדש לתוכנית האופציות, שנעשתה במקור לפני כחמש שנים, גבוה בכ-42% ממחיר המניה בבורסה העומד על כ-6.7 שקל. נציין, שמתחילת השנה הוסיפה מניית ביטוח ישיר כ-24.5%, בעוד שבסוף 2005 היה מחירה מעל 12 שקלים.

בין הנהנים מהתמחור מחדש גם הדירקטורים אברהם בייגה שוחט וחיים רמון. שוחט הוא דח"צ, כך שאין לשנות את תנאי העסקתו באמצע כהונה, ולכן ככל הידוע לא שונו תנאי האופציות שלו.

מדובר בתיקון לתנאי המימוש של 3.75 מיליון כתבי אופציה. כעת, כחלק מתנאי התמחור מחדש של האופציות והארכת תקופת ההבשלה, קבע הדירקטוריון כי האופציות שבידי הזכאים יבשילו באופן הדרגתי לאורך כמה שנים: 25% מסך האופציות בכל פעם.

בנוסף, דירקטוריון ביטוח ישיר אישר הענקת 1.05 מיליון כתבי אופציה נוספים, ללא תמורה, במסגרת תוכנית האופציות מנובמבר 2005. בחברה מציינים כי לאחר ביצוע ההקצאה, ובהנחת מימוש מלוא האופציות החדשות, יהוו המניות שיוקצו לניצעים כ-1.65% מהון החברה, או כ-1.53% בדילול מלא.

תוספת של מיליוני ש' על פני שנים

היקף ההוצאה בדו"חות הכספיים של החברה בגין התוכנית החדשה, אינו ידוע עדיין. את ההוצאה בגין התוכנית המקורית כבר רשמה ביטוח ישיר בדו"חותיה בעבר, וכעת תירשם תוספת הערך הכלכלי לתוכנית החדשה. ערך זה טרם פורסם, וכפי הנראה יסתכם בכמה מיליוני שקלים שייפרסו לאורך השנים.

בנוסף, החברה הודיעה כי הגישה לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף מדף על בסיס תוצאות הרבעון הראשון השנה. ככל הידוע, אין בכוונת החברה לבצע הנפקה בקרוב, והגשת הטיוטה נועדה לשמור זמינות לשוק ההנפקות, בדומה לאופן פעולתן של חברות נוספות בשליטת משפחת שנידמן.

צרו איתנו קשר *5988