S&P מעלות הורידה דירוג לקבוצת גאון ל-BBB פלוס

הקבוצה רכשה מניות גאון אגרו ב-38 מיליון שקל ותמחוק אותה מהמסחר

קבוצת גאון ממשיכה לפעול להגדלת היקפי פעילותה ומרחיבה את השקעותיה, מגמה שעשויה לסייע לה בעלייה ברווחיות בהמשך, אולם בינתיים מובילה להורדת דירוג האג"ח שלה. אתמול בערב הודיעה חברת הדירוג S&P מעלות על הורדת הדירוג של גאון אחזקות ברמה אחת, מ-A מינוס ל-BBB פלוס, עם תחזית דירוג יציבה.

פעילותה של קבוצת גאון מתרכזת בשלוש זרועות מרכזיות - קמעונאות וסחר, אגרו וקלינטק ושירותים פיננסיים והיא מעסיקה כ-4,000 עובדים. במעלות ייחסו את הורדת הדירוג בין היתר לעובדה כי "חלה עלייה הדרגתית במינוף של קבוצת ההחזקות, בעקבות עלייה בחוב שנבעה מביצוע השקעות חדשות, תשלום דיבידנד, וכיסוי הגירעון שקיים".

בנוסף ציינו במעלות כי נרשמה "ירידה ברמת הנזילות של הנכסים המוחזקים, שכן רק 23% משווי התיק רשום למסחר בהשוואה ל-42% אשתקד".

במעלות הזכירו כי יחס החוב של הקבוצה שבשליטת משפחת גאון ויורשי סמי שמעון לעומת שווי נכסיה עלה (מ-40% ל-47%) והעריכו כי הקבוצה תתקשה לשמור על יחס זה בתקופה הקרובה בשל רצונה לבצע השקעות נוספות.

עוד ציינו כי דירוג האשראי של קבוצת גאון, אותה מנהל שי פרמינגר, מוגבל בין היתר בשל רמת המינוף הגבוהה שלה, תיק נכסים קטן מאוד בהשוואה לחברות אחזקה ישראליות ובינלאומיות מדורגות, נזילות נמוכה של המניות ואיכות אשראי נמוכה של החברות המוחזקות.

בעניין תחזית הדירוג, צוין כי זו "משקפת את הערכתנו שהקבוצה תיישם את מדיניותה הפיננסית ותעמוד ב-Loan To Value של עד 55% בטווח הקצר, ותשכיל לשמור על כרית מזומנים שתכסה חלויות חוב של לפחות שנתיים קדימה".

הורדת הדירוג הגיעה לאחר שאתמול בצהריים הודיעה גאון אחזקות על הגדלת החזקותיה בחברה-הבת גאון אגרו, זרוע הפעילות של הקבוצה בתחום המים. במסגרת העסקה תשקיע גאון אחזקות כ-38 מיליון שקל ברכישת 25% ממניות גאון אגרו המוחזקות על-ידי רוברט פקטור וקובי אופק.

השקעה זו נעשית לפי שווי חברה של 154 מיליון שקל - גבוה בכ-35% משוויה הבוקר, ודומה להונה העצמי. מניית גאון אגרו הגיבה לעסקה בזינוק זהה של 35%.

היום מחזיקה גאון אחזקות ב-59% ממניות גאון אגרו, ולאחר רכישת המניות מפקטור ואופק, מתכננים בקבוצה לפרסם הצעת רכש ליתרת המניות לפי שווי דומה ולמחוק אותה מהמסחר.

במעלות התייחסו למהלך זה וכתבו בהורדת הדירוג כי "אנו רואים את מאמציה האחרונים של גאון אחזקות להגדיל את חלקה בגאון אגרו כצעד חיובי, גם במחיר של עלייה נוספת במינוף, וזאת לנוכח הגדרת עסקי הליבה של הקבוצה ומבנה ההחזקות הנוכחי המסורבל, שבין היתר מוביל לאובדן ערך נכסי ותזרימי".

נזכיר כי לפני שבועיים פורסם ב"גלובס" שקבוצת גאון מעוניינת להרחיב את פעילותה בחו"ל בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים ולצורך כך היא מנהלת מגעים לרכישת שתי חברות: אחת בתחום המים ואחת בתחום הקמעונאות.

צרו איתנו קשר *5988