"נתוני התמ"ג מלמדים שכלכלת ארה"ב לא מצליחה להתבסס"

רונן מנחם, מנהל היחידה לאסטרטגיה והשקעות החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ בבנק מזרחי טפחות: הדולר יקרוץ כמטבע חוף מבטחים, אך במידה מוגבלת, לנוכח היחלשות התשתית בבסיס כלכלתו

נתון התמ"ג המעודכן לרבעון השני של השנה, שפורסם היום בארה"ב, מצביע על כך שהמשק הגדול בעולם צמח בקצב נמוך יחסית של 2.4% ברבעון השני.

רונן מנחם, מנהל היחידה לאסטרטגיה והשקעות החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ בבנק מזרחי טפחות, אומר בתגובה כי נתוני התמ"ג בארה"ב לא הפתיעו יתר על המידה (הם היו נמוכים מעט מההערכות המוקדמות), אך משתמע מהם שכלכלת ארה"ב לא מצליחה להתבסס, לבטח לא במידה שתחזק את שוק העבודה החלש.

למעשה, ניתן להבחין בסימני תאוטה, לאחר היציאה המהירה מהמשבר בשנה שעברה. כך, התוצר המקומי הגולמי במחצית הראשונה של 2010 גדל כמעט 3% כנגד המחצית הראשונה בשעה שעברה, שעדיין עמדה בסימן המשבר, אך בהשוואה למחצית השנייה אשתקד, בה הציגה כלכלת ארה"ב התאוששות מרשימה, גדל התמ"ג פחות מ-2%.

ההאטה בארצות הברית, אומר מנחם, היא בצל רפיון בביקושים. בצד ההיצע, העניינים משופרים יותר, כפי שניתן ללמוד ממדד מנהלי הרכש בתעשייה, שלפי מנהליו הצביע, במחצית הראשונה של 2010, על עלייה שנתית בת 5.5% בתמ"ג. עם זאת, גם לגבי התעשייה הופיעו לאחרונה מספר סימני שאלה. החברות, המעריכות כי ההזמנות למוצריהן לא יגדלו בקצב מהיר, קטעו את תהליכי ההצטיידות ושיקום מצאי חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

בד בבד, התחזקות הדולר כנגד האירו ומטבעות נוספים בתקופה הנסקרת הרעה שנית את המצב בחשבון הסחר של ארה"ב. גם הגורמים שתמכו בתמ"ג ברביע השני בעייתיים, שכן לא ברור אם יתמידו (לדוגמא - התפנית החיובית בבניית מבנים למגורים ואחרים תעמוד למבחן לאחר שהתברר שבתום תקופת הטבות המס פחתה מאוד רכישת הדירות), או שהם מנציחים את התמיכה שהמגזר העסקי עדיין זקוק מהממשלה (גידול בהוצאות הממשלתיות - המרכזית וברמת המדינות).

במקביל נרשמת עלייה בחיסכון של משקי הבית, הגם שהריבית במשק ממשיכה להיות נמוכה וכך גם עלות האשראי, לרבות בתחום המשכנתאות. לאחרונה הופיעו נתונים חיוורים על המכירות ברשתות השיווק והזמנת מוצרים בני קיימא ממפעלים, שבצוותא עם הצניחות במדדי אמון הצרכן השונים מצביעים על כך שגם מגזר משקי הבית, בדומה למגזר העסקי, יתקשה לספק תמיכה לכלכלה האמריקאית (וכמובן, הגלובאלית) ברביע הקרוב.

בסך הכול, אומר מנחם, נתוני התמ"ג ברביע השני מאששים את מה שנכתב בהודעת הריבית האחרונה ובספר הבז' של הבנק הפדראלי. הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתאושש, אך לא בכל המחוזות ואפשר שקצב ההתאוששות הכולל יאט בחודשים הקרובים. זו גם המגמה שעולה מהמדד המשולב לכלכלת ארה"ב שפרסם לפני מספר ימים מכון המחקר קונפרנס בורד.

קצב זה לא יספיק כדי להביא לירידה משמעותית, בת קיימא, בשיעור הבלתי מועסקים במשק, והתמורות הכלכליות ברביעים הבאים תעמודנה בצל עובדה זו. לנוכח הצורך להמשיך לתמוך בכלכלה, מדיניות התקציב של ארה"ב תמשיך להיות מרחיבה ותצריך גיוס הון והנפקת אג"ח.

לכן, האג"ח האמריקאיות תתנהלנה מחד, בסימן גידול בהיצע, ומנגד, בסימן היותן נכסים בטוחים בעיתות משבר. ברקע: מחירן הגבוה, יחסית. כתוצאה, הן מתשכנה להיות תנודתיות מאוד, כפי שהיה בעבר. הדולר, מצדו, יקרוץ כמטבע חוף מבטחים, אך במידה מוגבלת, לנוכח היחלשות התשתית בבסיס כלכלתו. גם כאן תיתכן תנודתיות גבוהה בתקופה הקרובה.

צרו איתנו קשר *5988