רווחי בנק ירושלים צנחו ב-59% ל-7.2 מיליון שקל ברבעון השני

הירידה ברווח מקורה בין היתר בעלייה של 21% בהוצאות השכר, הנובעת מהחלפת המנכ"לים בבנק ■ הבנק נמצא כעת בתקופת מעבר, במהלכה מגבש המנכ"ל החדש אורי פז האסטרטגיה שלו

בנק ירושלים, בניהולו של אורי פז, מדווח ברבעון השני של השנה על רווח של 7.2 מיליון שקל - ירידה של 59% מרווח של 17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009. הירידה ברווח מקורה בין היתר בעלייה של 21% בהוצאות השכר, הנובעת מהחלפת המנכ"לים בבנק.

המנכ"ל היוצא, אבי בזורה, קיבל פיצויי פרישה מוגדלים הנאמדים בכ-3 מיליון שקל, ואילו בחוזה ההעסקה של פז שהחליפו נכללו אופציות בגינן הפריש הבנק 1.5 מיליון שקל. בנוסף, מקבל פז משכורת של 120 אלף שקל ברוטו בחודש, ועם תחילת עבודתו בבנק קיבל מענק הצטרפות חד-פעמי בגובה שתי משכורות ברוטו, ששולם יחד עם המשכורת הראשונה. האומדן באשר לשוויין הכלכלי של האופציות לפי המודל הבינומי הוא 5.2 מיליון שקל.

במחצית הראשונה של 2010 עמד הרווח של בנק ירושלים על 18.3 מיליון שקל, ירידה של 52% בהשוואה למחצית המקבילה. הרווח משקף תשואה על ההון של 6% לעומת 14.4% אשתקד. לבנק הלימות הון גבוהה בשיעור של 15.39%, לעומת 13% אותו מחייב בנק ישראל. ההון הראשוני של בנק ירושלים עומד על שיעור גבוה של 10.7%.

בנק ירושלים נמצא כעת בתקופת מעבר, במהלכה מגבש המנכ"ל החדש פז את האסטרטגיה שלו. "על פי התוכנית, ירחיב הבנק במידה ניכרת את פעילותו הקמעונאית, ויגוון את סל המוצרים הקמעונאיים שלו", אומר פז, לשעבר ראש החטיבה הקמעונאית של בנק הפועלים.

בפעילות הליבה הנוכחית - מתן משכנתאות - מדווח בנק ירושלים על הכפלת היקף ההלוואות לציבור, כשההלוואות מכספי הבנק עמדו במחצית הראשונה על 881 מיליון שקל בהשוואה ל-411 מיליון שקל במחצית המקבילה. מיחזור המשכנתאות קפץ מ-49 מיליון שקל ל-115 מיליון שקל, ובסך הכל עמדו ביצועי המשכנתאות במחצית על כמיליארד שקל, וזאת בהשוואה ל-1.1 מיליארד שקל בכל שנת 2009.

ההפרשה לחומ"ס ירדה בחדות

מתחילת השנה, רושם בנק ירושלים ירידה של 22% ברווח המימוני, ל-84 מיליון שקל בהשוואה ל-108 מיליון שקל אשתקד. הירידה נובעת מרווח עודף בשנה קודמת ממימוש מכירת ניירות ערך, ומירידה במרווחים כתוצאה מהריבית הנמוכה. בבנק מציינים כי הרווחים ממימוש ני"ע ב-2009 היו חריגים בגובהם.

מנגד, ההפרשה לחובות מסופקים ירדה בחדות ועמדה בששת החודשים הראשונים של השנה על 0.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-4.7 מיליון שקל אשתקד. עיקר הקיטון נרשם בהפרשה לדיור לפי עומק הפיגור, כלומר יש כאן שיפור במצב הלווים.

בהמשך השנה אמור בנק ירושלים לרשום רווח חד פעמי ממכירת נדל"ן, שמקורה בהחלטה להעביר את רוב משרדי ההנהלה מירושלים ומתל אביב למתחם חדש באיירפורט סיטי. הבנק ימכור את בניין ההנהלה בירושלים, מהלך שיניב לו רווח הנאמד ב-30 מיליון שקל לפני מס

22
 22

צרו איתנו קשר *5988