דן מרגלית תובע את החינוכית והחשכ"ל: "רומס את דיני המכרזים"

דורש מביהמ"ש להורות לטלוויזיה החינוכית ולחשכ"ל להמשיך בהליכי המכרז לאיתור מנחה לתוכנית הטלוויזיה 'ערב חדש' בהתאם לתנאים המקוריים של המכרז ■ "פגעו בשמי הטוב"

‎‎העיתונאי דן מרגלית תובע את הטלוויזיה החינוכית ואת החשב הכללי (החשכ"ל) במשרד האוצר, בגין מה שהוא מכנה "התנהלות לקויה, שלא כדין ורמיסה בוטה של הדין, אשר גרמה עוול למרגלית ופגעה בשמו הטוב שאותו בנה בעמל רב במשך עשרות שנים".

התביעה של מרגלית מגיעה לאחר תלונה שלו למבקר המדינה, לפיה האוצר "מתעמר בו" בשל דרישתו כי יעמוד למכרז על הגשת "ערב חדש".

מרגלית דורש מבית המשפט "להוציא צווי ביניים אשר יורו לטלוויזיה החינוכית (ולחשכ"ל) להמשיך בהליכי המכרז לאיתור מנחה לתוכנית הטלוויזיה 'ערב חדש' בהתאם לתנאים המקוריים של המכרז, מבלי לשנותם ומבלי לעכב את הליכי המכרז".

‏כזכור, מרגלית התייצב למכרז ב-13 בספטמבר, אז קבע החשכ"ל כי הדרישות למכרז לא הגיוניות וביקש לעצור אותו. לפי החשכ"ל, גם מגישים אחרים של "ערב חדש" אינם עומדים בקריטריונים שנדרשו.

מרגלית מבקש "צו אשר יאסור על החשב להמשיך להתערב שלא כדין בעבודת החינוכית. שנית, צו עשה אשר יורה לחינוכית להחזיר את מרגלית לעבודתו כמנחה התוכנית 'ערב חדש'".

‏‏לפי מרגלית, החשכ"ל מנסה להביא לשינוי רטרואקטיבי של תנאי המכרז. "אופן ההתנהלות, כמו גם שיתוף-הפעולה הכפוי ככל הנראה של הטלוויזיה החינוכית, חותרים תחת האל"ף-בי"ת של דיני המכרזים ותחת הוראות הדין המפורשות", נכתב בתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד אמנון זיכרוני.

‎‎‏"אין פסול בהעברת המידע"

‏אחרי הדרישה של החשכ"ל, נעצר הליך המכרז. לדברי מרגלית, "התעלמות החינוכית מעיקרון יסוד של דיני המכרזים ונכונותה לפעול לשינוי תנאי המכרז לאחר שההצעות כבר נפתחו, הינה אם כך שלא כדין ובלתי סבירה בעליל".

‏‏לאחר שעלה חשד כי מישהו הדליף את תוכן התנהלות המכרז למרגלית, נשלחה תלונה למבקר המדינה על-ידי האוצר, ולנציבות שירות המדינה - על-ידי הטלוויזיה החינוכית.

"אין כל צורך לערוך חקירה בדבר נסיבות הגעת המידע על ההתרחשויות בוועדה לידי דן מרגלית, כאשר ידוע מראש כי המידע הועבר לעותר לפי הנחיות הוועדה ועל-ידי חבר הוועדה. אין גם כל פסול בהעברת מידע בדבר ניסיון לשנות את תנאי המכרז, למשתתף במכרז, והדבר אף הכרחי ומתחייב", כתב זכרוני.

לפי התביעה, "אופן ההתנהלות הכושל של החינוכית והאוצר בכל הנוגע לעריכת המכרז, על עיתוי עריכתו רק לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים ועל הרשלנות בניהולו, גרמו נזק רב לשמו הטוב של מרגלית, שהוצג בתקשורת כמי ש'פוטר' מהנחיית תוכנית, שעימה הוא מזוהה עשרות בשנים".

‏מהטלוויזיה החינוכית נמסר: "כשנקבל את כתב התביעה, נלמד אותו ונביע את עמדתנו בבית המשפט".‏‎‎‏

מהאוצר נמסר: "נגיב כראוי בבית המשפט".

צרו איתנו קשר *5988