מניית היום בבורסה: משלימה זינוק חד של 223% ביומיים

תשואה 10 של ויצמן שירי מזנקת בעקבות הציפיות להשלמת הסדר החוב בחברה, אולם פסגות והלמן אלדובי עדיין מתנגדים להסדר

ערב השלמת הסדר החוב בחברת תשואה 10, שבשליטת שירי ויצמן, מזנקת היום המניה ביותר מ-30% (67% בשיא), לאחר שזינקה אתמול ב-130%. שירי, המשמש כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן, הסכים למתווה הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח של החברה במסגרתו יזרים לחברה 15 מיליון שקל במזומן ובנכסים.‏

אם הסדר החוב בתשואה 10 , שגובש על ידי אבי שוויצר מנכ"ל מחקר ואנליזה בהראל פיא, יצא לפועל, מצבה של חברה הנדל"ן ישתפר דרמטית ויהיה לה הון עצמי חיובי. תשואה 10 שבשליטת שירי (המשמש גם כמנכ"ל מפלגת העבודה) ובן דודו, יונה שמש, נקלעה למשבר בעקבות משבר הנדל"ן ברומניה. ‏

את הרבעון השני של השנה סיימה בהפסד של 6 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 33 מיליון שקל ב-2009. רואי החשבון של החברה צירפו הערת "עסק חי" לדו"חות, וציינו כי "אין בידי החברה מקורות תזרימיים זמינים מספקים לצורך עמידה בהוצאותיה ולצורך פירעון התחייבויותיה השוטפות". היקף ההתחייבויות עומד על 78 מיליון שקל, הגירעון בהון העצמי הוא 30 מיליון שקל ותזרים המזומנים שלילי הוא בהיקף של 3 מיליון שקל.‏ ‏

שירי מתחייב במסגרת הסדר החוב להשקיע בישראל בלבד. החברה תהיה גם מנועה מלפתח עסקים חדשים בישראל עד שתפרע 50% מיתרת חובה לבעלי האג"ח החדשה. כל תמורה שתתקבל ממכירת נכסים שלה בישראל או ברומניה, תשמש לפירעון מוקדם של החוב למחזיקי האג"ח.שכרו החודשי של שירי יקוצץ מ-72 אלף שקל בחודש ל-30 אלף בתוספת מע"מ. ‏ ‏

חוב של 33 מ' ש' בדרך להמרה

מחזיקי האג"ח מתבקשים להמיר חוב של 33 מיליון שקל ל-45% ממניות החברה.‏ היחס של ההמרה יקבע על ידי גיזה-זינגר-אבן, אך בתי ההשקעות פסגות והלמן אלדובי מציבים עדיין מכשול לאישור ההסדר.‏

החוב למחזיקי האג"ח עומד ערב ההסדר על 48.6 מיליון שקל לאג"ח א' ו-51.8 מיליון שקל לאג"ח ב' (כ-100 מיליון שקל בסך-הכל). בעקבות ההסדר, במידה ויאושר, תעמוד יתרת האג"ח משתי הסדרות על 25.4 מיליון שקל, שיהפכו לסדרת אג"ח חדשה שתונפק ביריבת של 6% לשנה. פירעון הקרן והריבית יחל רק במאי 2012 בתשלומים חצי שנתיים עד למאי 2017. ‏

מחזיקי האג"ח יקבלו בגין כל מניה שתוקצה להם 2 אופציות לרכישת 2 מניות במחיר מימוש שיוסכם על-ידם העולה בכ-50% על השווי הכלכלי של המניה. גם בעלי השליטה בחברה יהיו זכאים לאותן אופציות בגין המניות שתוקצינה להם כנגד הזרמת ההון והנכסים לחברה. ‏

הזרמת ההון לחברה על-ידי שירי ושותפיו תבוצע במזומן (5 מיליון שקל) והיתרה בהכנסת הנכס בבאר שבע. כנגד הזרמת ההון והנכסים האמורים יוקצו לבעלי השליטה מניות שיקנו להם ביחד עם המניות המוחזקות על-ידם כיום 52% מהון החברה. בתוך שנה ממועד השלמת ההסדר, יזרימו בעלי השליטה לחברה עוד 5 מיליון שקל נוספים. בסך הכול מזרים שירי ושותפיו לחברה 20 מיליון שקל במזומן ובנכסים.‏ ‏

צרו איתנו קשר *5988