אל-על סוגרת רבעון חזק: רווח נקי של 42.5 מיליון דולר

בשורה העליונה רשמה החברה גידול של 13% בהכנסות לרמה של כ-561.2 מיליון דולר, לעומת כ-496 מיליון דולר ברבעון המקביל

חברת התעופה אל על , בניהולו של אליעזר שקדי, נהנתה ברבעון השלישי מהעלייה בתיירות לישראל ובתנועת הנוסעים בנתב"ג, נמל הבית של החברה.

אל על דיווחה הבוקר (ד') על רווח נקי של כ-42.5 מיליון דולר ברבעון, לעומת כ-12.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2009 . הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 הסתכם בכ-40.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 47.3 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה העליונה רשמה החברה גידול של 13% בהכנסות לרמה של כ-561.2 מיליון דולר לעומת כ-496 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי גדל ב-134% והסתכם בכ-55.6 מיליון דולר.

יתרות המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2010 הסתכמו לסך של כ-197.7 מיליון דולר, גידול של כ-83.1 מיליון דולר ביחס ליתרות ביום 31 בדצמבר 2009.

תנועת הנוסעים בנתב"ג ברבעון השלישי של שנת 2010 הסתכמה בכ-3.8 מיליון נוסעים לעומת כ-3.6 מיליון נוסעים ברבעון השלישי של שנת 2009 , גידול של 5.7% ואילו המטען המוטס גדל ב-10.4%.

חלק השוק של אל על בטיסות סדירות בינלאומיות ובטיסות שכר, הסתכם בכ-34% ביחס ל-34.7% ברבעון המקביל אשתקד ושיעור התפוסה הממוצע ברבעון עמד על כ-83.8% לעומת כ-85.1% ברבעון המקביל אשתקד.

אליעזר שקדי ציין כי "במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2010 התייצבה החברה והצליחה לשנות מגמה וכיוון. סיימנו את הרבעון השלישי בגידול משמעותי בהכנסות בשיעור של 13% ברבעון הנוכחי וצמיחה של 245% ברווח הנקי שהסתכם ב-42.5 מיליון דולר. התוצאות העסקיות הן תוצאה של המדיניות הממוקדת והנחישות בה נקטנו בנושאים מהותיים ומסחריים. בנוסף לפעילות ולתוצאות העיסקיות בתחום הנוסעים, פעילות המטען רשמה שיפור משמעותי משמעותי בהכנסות אשר צמחו במהלך הרבעון בכ- 34%. במקביל אנו ממשיכים בפיתוח מנועי צמיחה בתחומי שיתופי פעולה, תחזוקה, מסחר ותיירות".

צרו איתנו קשר *5988