הצלחה להנפקת הזכויות של ארקו: גייסה 8.9 מיליון שקל

בעלי השליטה בארקו מימשו את מלוא הזכויות שהוענקו להם ורכשו מניות בהיקף כספי כולל של כ-5.95 מיליון שקל

הצלחה להנפקת הזכויות של חברת ארקו החזקות , שבשליטת איש העסקים אריק קוטלר. חברת ארקו, העוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים (Mezzanine Finance) נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה, השלימה הנפקת זכויות לבעלי המניות וגייסה 8.9 מיליון שקל. בידי החברה התקבלו הודעות ניצול לרכישת 95.52% מכלל יחידות הזכות שהוצעו.

במסגרת ההנפקה הוצע לכל בעל מניות (אשר החזיק ב-1 מניה רגילה במועד הקובע) יחידת זכות אחת הכוללת מניה רגילה במחיר ליחידת זכות של 0.1 שקל. במסגרת ההנפקה מימשו בעלי השליטה בארקו, אריה קוטלר ומוריס וילנר, את מלוא הזכויות שהוענקו להם, זכויות לרכישת 56.7 מיליון מניות המהוות כ-63.84% מהמניות שהוצעו בדרך של זכויות, ורכשו מניות בהיקף כספי כולל של כ-5.95 מיליון שקל.

הסכום שגייסה ארקו יסייע לחברה בהמשך תנופת עסקאות המימון והרכישה, כפי שבאו לידי ביטוי לאחרונה עם רכישת השליטה במלרג ועסקת ההלוואה לבעל השליטה בחברת ליגד. אריק קוטלר, בעל השליטה בארקו, מציין כי "אני שמח וגאה על כך שעמדנו, בתקופה קצרה, בשני היעדים החשובים שהצבנו לחברה - השלמת רכישת חברת מלרג וביצוע השלב הראשון בכניסה אפשרית שלנו לשליטה בחברת ליגד. הצלחת הנפקת הזכויות תאפשר לחברה להרחיב בעקביות את פעילותה ולהבטיח את המשך הצמיחה".

ארקו צפויה לרכוש בקרוב את השליטה בחברת מלרג (51% מהמניות) לאחר שהסכם ההשקעה והסדר הנושים אושרו על ידי אסיפות הנושים. על פי ההסדר יקבלו הנושים של מלרג כ-49% ממניות החברה. שמעון הייבלום צפוי להתמנות בקרוב כיו"ר הדירקטוריון של מלרג. הייבלום, מוותיקי ענף הנדל"ן בארץ, כיהן בתפקידים מרכזיים בענף ביניהם מנכ"ל סולל בונה וסמנכ"ל הכספים של קבוצת שיכון ובינוי - החברה המובילה בארץ בתחום הבנייה והתשתיות. למלרג 17 פרויקטים אותם היא מבצעת.

במקביל, ארקו צפויה להיכנס בקרוב גם לגרעין השליטה של חברת ליגד השקעות, לאחר שהשלימה עסקת הלוואה לבעל השליטה בליגד, דורון שולדנפרי, בהיקף של 18.1 מיליון שקל הנושאת ריבית שנתית של 6.75%. ארקו צפויה לממש אופציה לרכישת 37% ממניות ליגד בשלב ראשון, שהם מחצית מהחזקות בעל השליטה בחברה. כמו כן, קיבלה ארקו אופציות נוספות להגדלת האחזקות בחברה עד כדי 62% מהון המניות המונפק והנפרע של ליגד. מימוש האופציה לרכישת 37% ממניות ליגד ייעשה בתמורה לסך של 11.1 מיליון שקל.

ארקו החזקות עוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים (Mezzanine Finance), נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה. הקבוצה נמצאת בתהליכי בחינה של הזדמנויות עסקיות שונות בעיקר בתחום הנדל"ן.

צרו איתנו קשר *5988