"לבנת ומימון שילמו 'מתחת לשולחן' 6 מיליון דולר על ישראמקו"

כך טוען יובל רן בבקשה לאישור תיקון התביעה בפרשת קווי אשראי, שהוגשה ע"י מפרקי החברה ■ משפחת לבנת: "טענות כוזבות"

סאגת ההשתלטות על חברת קווי אשראי וישראמקו לא נגמרת, ואולי אף מתעצמת. מפרקי חברת קווי אשראי הגישו אתמול (ג') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תיקון מהותי של כתב התביעה בעניין קווי אשראי. נזכיר כי מדובר באירועים שהתרחשו בשנים 1995-1997, כלומר לפני 15-16 שנים בקירוב.

המפרקים טוענים, בין השאר, כי יובל רן מסר בתקופה האחרונה "מידע חדש ובעל משמעות עצומה בקשר לשלב א' וב' של העסקה. על-פי המידע שמסר רן למפרקים, גם קבוצת לבנת וגם קבוצת מימון וצוף שילמו לו, וליתר חבריו המנהלים, כספים שונים 'בלתי מדווחים', באמצעות העברות כספים לבנקים בחו"ל".

"על-פי דברי יובל רן, שילמה קבוצת לבנת ליובל רן וליתר חבריו המנהלים סכום של כ־3 מיליון דולר. סכום נוסף של כ־3 מיליון דולר שילמה קבוצת מימון־צוף. הסכומים שולמו על מנת שבעלי השליטה ידאגו לכך שהחברות הציבוריות שבניהולם יאשרו את העסקאות בשלב א' ו־ב' בסוף 1995 ובתחילת 1996".

בהמשך נאמר כי "המידע בדבר כספים ששולמו בסתר לא היה ידוע למפרקים. מובן כי הוא לא נכלל בכתב התביעה. מדובר בטענות בעלות משמעות חמורה ביותר. אם וככל שהן נכונות, הרי ששולמו שלא כדין כספים לבעלי השליטה בקווי אשראי, על חשבון נושי החברות ובעלי המניות. למידע זה משמעות רבה מאוד באשר לתוקף העסקאות שנעשו והשלכותיהם".

לטענת המפרקים, עסקה למכירת מניות שהושגה כתוצאה מתשלומים כאלה, אינה יכולה להקנות כל זכויות למי ששילם אותם. זאת ועוד, לטענת המפרקים מתן תמורה כזו שנעשה על חשבון החברה, מקנה לחברה זכות לתביעה כספית נגד המשלמים על טובת ההנאה שהשיגו כתוצאה מכך, וכן לקבלת סכומים אלה (שנשללו מהחברה).

בהמשך הבקשה נאמר כי "לדברי יובל רן, בתשלומים אלה היה מעורב גם גיל הוד. המפרקים רואים גם אותו כאחראי ביחד ולחוד לתשלום סכומים אלה ולנובע מכך".

קודם לכן מציינים המפרקים (סעיפים 55-58 בכתב הבקשה) כי יובל רן גילה למפרקים "מידע חדש שלא היה ידוע להם בדבר מעשי מירמה נוספים שבוצעו על-ידי חלק מהנתבעים וכן מסר לידיהם מסמכים שונים. המידע החדש והמשמעותי ביותר שנמסר על-ידי מר רן נגע לנסיבות החמורות ביותר שבהן נמכרו מניות תאגידי הנפט בשנים 1995 ותחילת 1996 (כלומר בעסקאות הראשונות) לקבוצת לבנת (כרמן) ולקבוצת מימון־צוף. מידע זה לא היה ידוע כלל למפרקים".

ובהמשך: "בין היתר, מסר יובל רן למפרקים מידע מפורט, שלפיו הן קבוצת כרמן והן קבוצת מימון־צוף שילמו לבעלי השליטה בחברות, באמצעותו, כספים שונים 'בלתי מדווחים', 'מתחת לשולחן', באמצעות העברות כספים בארץ ובחו"ל. תשלומים אלה למנהלים בחברות הציבוריות היו תנאי להסכמת החברות הציבוריות למכירת אחזקות קווי אשראי בתאגידי הנפט במחירים נמוכים לקבוצת כרמן ולקבוצת מימון־צוף. מדובר בסכומי כסף גדולים ששולמו שלא כדין על-ידי אותם נתבעים וחברות בשליטתם, עוד בעסקאות הראשונות למכירת המניות".

ועוד (סעיף 67 בבקשה): "בהתאם למידע שמסר יובל רן למפרקים, הרי שהעברת הכספים ה'בלתי מדווחים' לא הובאה לידיעת אף גורם אחר בחברות. בכלל זה לא נמסר כל מידע לדירקטורים בחברות, ולחברי ועדת הביקורת שאישרו את העסקאות. לעובדה זו יש, בין היתר, השלכה גם על שאלת ההתיישנות".

משפחת לבנת: "טענות כוזבות"

בבקשה למתן הוראות מציינים המפרקים כי "בעקבות המידע החדש שנמסר להם, מעוניינים המפרקים לבצע השלמות חקירה נוספות. בין השאר מעוניינים המפרקים לפנות לגורמים שונים, על מנת לקבל מהם מסמכים ומידע רלבנטי הנוגעים לפרשיות המוזכרות בכתב התביעה בכלל ולתשלום הכספים ה'בלתי מדווחים' בפרט.

"יצוין כי עקב העובדה שמדובר במידע שיש לו קשר לתביעה המתנהלת כיום בבית המשפט, סבורים המפרקים כי אין מקום לזמן לחקירה את מי שהוא נתבע כיום במסגרת התביעה.

"על מנת שלא לפגוע בחקירות נוספות, מעדיפים המפרקים שלא לפרט במסגרת בקשה זו את מלוא המידע שנמסר להם...".

בסיום מבקשים המפרקים מבית המשפט להתיר להם להמשיך ולבצע חקירות נוספות ולהתיר כבר בשלב זה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה.

נציין כי יו"ר קבוצת לבנת כיום הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, והיא שותפה בין היתר בקבוצת IDB של נוחי דנקנר.

ממשפחת לבנת נמסר בתגובה כי "מדובר בטענות כוזבות וחסרות כל שחר, שאין קשר בינן לבין המציאות".

צרו איתנו קשר *5988