רשות ני"ע: עמלות ההפצה של קרנות מנייתיות יחתכו

על מכירת קרנות בקטגוריה המאוחדת, יוכלו הבנקים לגבות עמלת הפצה מירבית בגובה 0.45% בלבד

רשות ניירות ערך יוזמת רפורמה בתחום עמלות ההפצה של קרנות הנאמנות. במסגרת הרפורמה בכוונת הרשות לפעול לביטול קטגוריית העמלות המוטלת על קרנות מנייתיות, העומדת כיום על 0.8% מסכום העיסקה, ולאיחודה של קטגוריה זו עם קטגוריית קרנות האחרות (כלומר, כל אלה שאינן קרנות אג"ח סולידיות קצרות או כספיות), ששיעור עמלת ההפצה שלהן עומד כיום על 0.4%.

על מכירת קרנות בקטגוריה המאוחדת, יוכלו הבנקים לגבות עמלת הפצה מירבית בגובה 0.45% בלבד - שיעור המהווה הפחתה יחסית של 44% מהעמלות הנגבות כיום בגין הקרנות המנייתיות.

בבסיס המהלך עומדות שלוש מטרות עיקריות: הסרת חסמים לקראת כניסתן של הקרנות הזרות, הסרת חסמים בקביעת דמי ניהול נמוכים בקרנות מנייתיות בישראל להגברת כושר התחרות שלהן בקרנות הזרות, וצמצום והפחתת פוטנציאל ניגוד העניינים הנובע מהפער המהותי הקיים כיום, של 100%, בהכנסות הבנק הנובעות מהפצה של קרן מנייתית לעומת הפצה של קרן אג"חית.

מבדיקה מקיפה שנעשתה ברשות עולה כי שיעור עמלת הפצה של 0.8% עלול ליצור חסם כניסה לפחות לגבי חלק מקרנות החוץ הקנייתיות. כמו כן, בהסתמך על הניסיון שנצבר גם לגבי הקרנות המנייתיות הישראליות, שיעור עמלת הפצה זה מקטין את הגמישות התחרותית בדמי הניהול.

מנהלי הקרנות המנייתיות מתחרים עם מוצרים פסיביים, הן קרנות מחקות והן תעודות סל על מדדי מניות, בהן שיעור דמי הניהול המקובלים נמוך יותר. שיעור עמלת הפצה של 0.8% מקשה עליהן להתמודד בתחרות זו. עניין זה קיבל ביטוי מובהק, כאשר עם הטלת האיסור על גביית עמלת הפצה בקרנות מחקות מנייתיות, ירד שיעור דמי הניהול הממוצע בהן לכ-0.2%, לעומת כ-2.7% בקרנות המנייתיות.

צרו איתנו קשר *5988