כמה דמי ניהול מרביים נשלם מ-2012 בקופות הגמל?

לפי התוכנית שמציע האוצר, מינואר 2012 יעמדו דמי הניהול המירביים בקופות הגמל וביטוחי המנהלים על עד 1.2% מהצבירה ועד 5% מהפרמיה

כארבעה חודשים לאחר שהכריז על כוונתו להפחית את דמי הניהול שמשלם הציבור בישראל וכשנה לאחר ש"גלובס" החל לעסוק בבעיית התייקרות דמי הניהול בחסכונות ארוכי טווח בישראל, מתחיל סוף סוף אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר לטפל בסוגיה. האגף, בראשות פרופ' עודד שריג, פרסם היום (א') "טיוטת תקנות דמי ניהול" וטיוטת חוזר "דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני", נוסף על "טיוטת תקנות עמלות ההפצה" שפרסם האוצר.

הנחיות האוצר ביחס לתיקונים שהוא מוביל בשוק החיסכון הפנסיוני בעקבות כשלים שגרמה והעלתה רפורמת בכר יעברו עתה, בחלקן, להכרעה בכנסת. ייתכנו בהן שינויים מסוימים, שעדיין לא ניתן להעריכם.

כצפוי, כפי שהודיע האוצר בנובמבר 2010 כשהכריז על תוכניתו ל"שיפור התחרות בשוק הגמל" שבמסגרת יבצע כמה שינויים, קובעת טיוטת החוזר כי מינואר 2012 יעמדו דמי הניהול המרביים בקופות הגמל וביטוחי המנהלים על עד 1.2% מהצבירה ועד 5% מהפרמיה, לעומת המצב היום, שבו דמי הניהול הם עד 2% בגמל. ההנחיה החדשה רלבנטית גם לשוק קרנות הפנסיה החדשות הכלליות (המוכרות גם כמשלימות). קרנות הפנסיה החדשות המקיפות ימשיכו להיות המוצר הזול ביותר - עם דמי ניהול של עד 6% מהפרמיה ועד 0.5% מהצבירה.

לפי תוכנית האוצר, עד סוף 2014 קופות הגמל וחברות הביטוח יורשו לגבות דמי ניהול לפי המודל הסופי המוצע או לבחור למשך שנתיים בלבד לגבות דמי ניהול על פי מודל ביניים של עד 1.5% מהצבירה בלבד.

העלאה של עמלת ההפצעה

בנוסף, וכפי שהכריז בנובמבר האחרון, האוצר מציע לקבוע כי גוף מוסדי לא יעלה את שיעור דמי הניהול שסיכם עם חוסך במהלך שנתיים מהיום בו נחתם ההסכם ביניהם. "כך ימנע מצב בו ניתנות לחוסך הנחות קצרות מועד כאמצעי שכנוע להצטרפות לקופה", מסבירים באוצר.

בטיוטת תקנות עמלות ההפצה קובע האוצר כי מינואר 2012 הבנקים יורשו לגבות דמי ניהול של עד 25 מהפרמיה השוטפת ועד 0.2% מהצבירה, וזאת במקום המצב היום שבו גובים 0.25% מהצבירה בלבד. מדובר בהעלאה אפקטיבית של עמלת ההפצה.

עוד קובע האוצר במסגרת הטיוטה כי אם העמית שלגביו הבנק מקבל את עמלת ההפצה מקבל הנחה מהגוף המוסדי, עמלת ההפצה תהיה לפי האופציה הנמוכה יותר מהשתיים: המודל החדש או 40% מסך דמי הניהול שנגבים מאותו לקוח עבור הגוף המוסדי. באוצר מקווים שמנגנון זה יוביל לכך "שהלקוח יוכל לשמור על ההטבות שניתנו לו, גם אם פנה לייעוץ".

לבסוף האוצר קובע כי מינואר 2014 יורשו הבנקים יורשו לשנות את מודל עמלת ההפצה שהם מקבלים לגבי עמיתים שבגינם משולמת עמלת הפצה כיום.

צרו איתנו קשר *5988