דוח פושר לבנק הבינלאומי: ירידה של 15% ברווחי 2010

רווח של 484 מיליון שקל בבינלאומי בשנת 2010, ירידה חדה בהפרשות לחובות מסופקים ■ לבנק שיעור ההפרשה הנמוך ביותר במערכת הבנקאית

ירידה ברווחי הבנק הבינלאומי : עלויות הסבת מערכות המחשב לצד נזקי השביתה ורווחים חד פעמיים ממכירת בזק והוט בשנת 2009 הביאו לירידה של 15% ברווחי הבנק. הרווח הנקי עמד על 484 מיליון שקל ותשואה על ההון הגיעה ל-8%.

"יש שיפור בתוצאות הבנק אבל סכסוך העבודה השפיע על התוצאות. בנטרול בזק והוט היה הרווח הנקי עולה ב-7.6%", אמרה המנכ"ל סמדר ברבר-צדיק, כשהסבירה מדוע בשאר הבנקים הרווח עלה ובבינלאומי ירד.

הלימות ההון ליבה של הבינלאומי עומדת על 8.08%. חוזר חובות פגומים לו היה מיושם לסוף 2010 היה מוריד את ההון ב-178 מיליון שקל שהם 3% מההון ופוגע בהלימות ההון בשיעור של 0.26%. ברבר צדיק הדגישה כי לבינלאומי אין כוונה להשקיע בחברות ריאליות והשקעות כמו במניות עזריאלי נועדו לפזר את הסיכון בתיק האשראי.

האשראי לציבור עמד על 63.5 מיליארד שקל, עליה של 5.2%. הרווח המימוני של הבינלאומי הגיע ל-2.2 מיליארד שקל, עליה של 1.9% בהשוואה לאשתקד. לאחר התאמות, הרווח המימוני מפעילות שוטפת עלה ב-1.3%.

נקודת האור בדוחות היא תיק האשראי האיכותי שמתבטא בהפרשה לחובות מסופקים של 115 מיליון שקל, ירידה של 57%, ושיעור הפרשה של 0.18% בהשוואה ל-0.44% בשנת 2009. זהו השיעור הנמוך ביותר מהבנקים הגדולים. בניגוד לבנקים אחרים השיפור בהפרשות לא נבע מעלייה ברקוברי (הקטנת הפרשות שבוצעו בעבר) אלא מירידה בהפרשות השוטפות. האשראי הבעייתי ירד בשנת 2010 ב-18.5% והסתכם ב-2.66 מיליארד שקל כאשר בסעיף החמור ביותר - חובות שאינם נושאים הכנסה חלה ירידה של 15% ל-545 מיליון שקל. "ההפרשה הנמוכה לאורך זמן משקפת תיק אשראי איכותי, מדיניות אשראי מידתית ופיזור אשראי", אמרה ברבר צדיק.

- סמדר ברבר צדיק, נכנסתם לתחום החיתום דרך רכישת 20% מלידר שוקי הון, מדוע לא לפעול לבד כמו בנקים אחרים כמו לאומי?

"היתה לנו חברת חיתום עצמאית אבל הגענו למסקנה שבתחום הזה עדיף לפעול כשותף של גוף מוביל ובחרנו שותף שאנחנו סומכים עליו".

- האם שיעור ההפרשה הנמוך לחובות מסופקים יכול להמשיך לאורך זמן?

"הבינלאומי לאורך מזמן מפריש בצורה שמרנית כשחלק גדול מההפרשות חוזר חזרה. שיעור ההפרשה ברוטו הוא 0.45%, זהו שיעור הפרשה סביר לדרך ניהול האשראי בבנק. עם זאת אני לא רואה שתהיה ירידה משיעור זה בשנה הבאה".

- איך ישפיעו מגבלות האשראי על לווים גדולים על יכולת מתן האשראי בבנק?

"ההוראה פחות משפיעה על הבינלאומי ולא תהיה לנו בעיה לממן את הלקוחות. המפקח רוצה פיזור סיכונים וזו הדרך שלו להגיע ליעד".

- מה ההסבר לתוצאות הגרועות של בנק אוצר החייל וקריסת הרווחיות ב-50%?

"אוצר החייל עשה השנה הסבה מיחשובית בעלות גבוהה למרות שזו לא הוצאה אלא השקעה. בנוסף עלויות השכר עלו מאוד לאור הסכם עם העובדים ובונוסים שניתנו להם גם בגין העבר".

צרו איתנו קשר *5988