סוף להסדרים הלא חוקיים

מקרה שאירע בראשל"צ מלמד שוועדות התכנון מנסות להשיג טובות הנאה מעבר למגיע להן בחוק. כך הן פוגעות בצדק החברתי וגורמות נזקים ועיכובים שאף רפורמה לא תוכל להן

פופולרי לדון בימים אלו בביורוקרטיה תכנונית ובעיכוב הליכים. רעה חולה, הנתפסת כמי שאחראית לסחבת ושכתוצאה ממנה מתארכת הבנייה לתקופה בלתי סבירה. אלא שהתקלה בדרך כלל אינה בחוק, כי אם ביישומו. הוועדות אינן עומדות בלוחות הזמנים הקבועים בחוק ומערימות קשיים משלהן. אנו מכנים התנהלות זו "שחיתות שלטונית", להבדיל משחיתות אישית הבאה על מנת לקבל טובות הנאה אישיות. מדובר בחריגה מהחוק שמטרתה להשיג לרשות טובות הנאה שמעבר למגיע כחוק. על מנת לעשות זאת, משתמשת הפקידות בכוחה הביורוקראטי לעכב הליכים ולקבל בכפייה, המושגת לכאורה בהסכמה עם היזם, מטלות נוספות על אלו שהחוק מחייב.

הסכמות אלו שבשתיקה הן רעה חולה נפוצה עד מאוד במערכת התכנון והרישוי. דא עקא, שהקבלנים והיזמים לא מביאים העניין לערכאות בשל רצונם להמשיך ולעבוד בתחומי הרשות ולא "לקלקל היחסים".

נשוא הדיון הפעם, הוא הסכם שכזה אשר נכפה על יזם בראשון לציון והמחייב אותו לשלם היטל השבחה בניגוד לחוק.

החוק מציין אירועים ופעולות שבגינן רשאית הוועדה, ואף חייבת, לגבות היטל השבחה. ואולם, הוועדה המקומית בראשל"צ לא הסתפקה בהוראות החוק והחתימה יזם על התחייבות לשלם היטל השבחה על זכויות הניתנות מתוקף תקנות התכנון והבנייה, אשר החוק פטרם מחובת תשלום היטל השבחה.

מדובר בפרויקט במתחם צוריאל. במגרש הנידון קיים בניין בן 10 קומות. הוועדה אישרה תוכנית המאפשרת, בין השאר, לבנות מרפסות מקורות לכל יח"ד וכן שטחי שרות. על רכיבים אלו חויבו הבעלים בתשלום היטל השבחה. ואולם, מסתבר, שגם ללא אישור התוכנית ניתן היה לבנות מרפסות מקורות וזאת כפועל יוצא מתקנות התכנון והבנייה המתירות ממילא זכויות אלו. כמו כן, שטחי השירות אינם חורגים מהמותר לפי תכנית קודמת.

הוועדה, שהייתה ערה לבעייתיות, החתימה את הבעלים על "התחייבות לתשלום בגין תוספת 158 מ"ר בשטח הדירות ובגין שטח של 547 מ"ר למרפסות מקורות".

השומה המכרעת שפורסמה מציגה טפח מהקורה מאחורי הקלעים בוועדות התכנון וכך מתאר שמאי הוועדה את נסיבות החתימה על כתב ההתחייבות - "באם היו מסרבים לתת התחייבות כזו, סביר להניח שלא היו מקבלים את תוספת השטחים".

השמאי המכריע, שאול אשרת, שנידרש לסוגיה קבע, כי "התחייבות כזו או אחרת של הבעלים לוועדה מקומית איננה מענייני לצורך הערכת ההשבחה בנכס הנדון" ופסק שאין מקום לשלם היטל השבחה בגין רכיבים אלו.

התנהלות זו של ועדות בדרך כלל מסתיימת בתשלום מלא, והגיעה העת להציף את הנושא לדיון ציבורי. ועדות שעושות דין לעצמן חותרות תחת הבסיס החקיקתי, פוגעות בצדק החברתי וגורמות נזקים ועיכובים שאף רפורמה לא תוכל להן. שחיתות שלטונית איננה זוכה לביקורת ציבורית ראויה וכולנו משלמים על כך בדרך זו או אחרת.

הכותבים - עדי צביקל ויצחק שפיגל הם חברי לשכת השמאים

צרו איתנו קשר *5988