הצרות של בן דב: גם הבינלאומי מודאג בקשר לחוב טאו

היקף החוב 17 מיליון שקל וטאו איננה עומדת ביחס הבטוחה לחוב‏

אל רשימת הצרות שאיתה מתמודדת חברת טאו שבשליטת אילן בן דב נוספה אתמול אחת נוספת. הבנק הבינלאומי , אשר העמיד לחברה אשראי ‏On Call‏ המתחדש מעת לעת, פנה בעל-פה לחברה, לאחר שהשעבוד שניתן לו - כמיליון מניות סאני שברשות החברה - אינו מספיק גבוה ביחס לגובה האשראי. בהתאם להסכם בין הצדדים, יחס הבטוחה לחוב (‏LTV‏) עומד על כ-60%, כך שמול ההלוואה בהיקף נוכחי של 17 מיליון שקל, צריכה טאו להעמיד בטוחות בהיקף של כ-28.5 מיליון שקל.

‏במסגרת הסכמי האשראי בין הבנק לחברה לא נדרשה טאו לעמוד באמות מידה פיננסיות, אולם שועבדו לטובתה בשעבוד ספציפי ראשון בדרגה כמיליון מניות סאני שברשות טאו. מאז תחילת חודש יולי איבדה מניית סאני כ-35% מערכה, וכעת היא נסחרת לפי מחיר של 23.1 שקל למניה, כך ששווי המניות המשועבדות לטובת הבנק עומד על 23.6 מיליון שקל בלבד. עקב כך פנה הבנק לחברה על-מנת שזו תבצע פעולות אשר יחזירו את יחס החוב לבטוחה לזה שנקבע בהסכם.

כעת תיאלץ טאו, הנמצאת בשליטת אילן בן דב, להקטין את היקף האשראי מהבינלאומי או להעניק לה בטוחות נוספות - דבר שעשוי להיתקל בהתנגדות מצד מחזיקי האג"ח של החברה ‏‎)‎שאישורם נדרש לצורך ביצוע צעד זה) - על מנת שהבנק לא יחייב אותה בפירעון מיידי של ההלוואה.

מחזיקי האג"ח מתנגדים לעסקת אקסלנס

‏בתוך כך, גוברת התנגדותם של חזיקי האג"ח של טאו, להם חייבת החברה כ-423 מיליון שקל, לעסקה נוספת אותה מנסה החברה לקדם מול נושה אחר - בית ההשקעות אקסלנס. כזכור העמידה אקסלנס לטאו הלוואה בהיקף של 16.5 מיליון שקל, אשר מועד פירעונה חל בסוף החודש הקרוב.

בטאו גיבשו עסקה במסגרתה ישולם לאקסלנס החוב באופן הבא: אופציית‏PUT ‎‏ שיש לחברה, שבמסגרתה היא יכולה לחייב את בעל השליטה בה, אילן בן דב, לרכוש מניות סאני אשר ברשותה, תוסב לאקסלנס, כך שזו תקבל זכות למכור לבן-דב 130 אלף מניות סאני (המוחזקות כיום ע"י טאו) לפי מחיר של 46.5 שקל למניה (סה"כ 6 מיליון שקל). בנוסף טאו תעביר לאקסלנס ערבות בהיקף של 10 מיליון אותה העמיד לה בן דב, ואקסלנס תגבה את החוב ממנו. את היתרה, בהיקף של חצי מיליון שקל, תעביר טאו במזומן לחברה. ‏

ממשרד ליפא מאיר ומשרד קליר-בנימיני, אשר מייצגים את מחזיקי האג"ח, הביעו התנגדות למהלך זה - כמו גם למהלכים נוספים אותם בכוונת טאו לבצע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה בתקופה הקרובה - כל עוד לא חתם בן דב על נוסח כתב התחייבות לתקופת המו"מ בנוגע להסדר החוב של החברה. ‏

עד עתה נמנע בן דב לחתום על כתב התחייבות כזה, ומשכך הודיעה הנציגות במכתב לחברה כי "לא תסכים לשקול ובוודאי שלא לאשר כל הסדר עם אקסלנס או כל נושה אחר לפני שבעל השליטה או נציגו ייפגש עם הנציגות, וימסור את עמדתו בקשר לנושאים הנוגעים להתחייבויות ישירות שנתן לחברה וכן לכתב ההתחייבות שהתבקש לחתום עליו".

צרו איתנו קשר *5988