קידוח "לוויתן 3" הופסק עקב תקלה; אין מועד לחידושו

נובל אנרג'י פועלת לתיקון התקלות ולחדש את פעולות הקדיחה בהקדם - אך אינה יכולה לספק לוח זמנים ■ השותפויות אינן יודעות להעריך את הנזקים הכספיים כתוצאה מהתקלות

שוב תקלה בקידוח "לוויתן 3". נובל אנרג'י, המפעילה את הקידוח, מסרה לשותפות האחרות כי הקידוח הגיע לעומק של כ- 2,600 מטר (כ-2,700 מטר מעל שכבת המטרה) וכי פעולות הקדיחה בקידוח הופסקו היות שהתגלו תקלות טכניות מתמשכות במתקן ה-BOP ובציוד הנלווה, המהווים חלק מאסדת הקידוח המבצעת את הקידוח.

נובל וקבלן הקידוח פועלים לתיקון התקלות באופן שיאפשר את חידוש פעולות הקדיחה בהקדם. בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת התקלות על התקציב ועל לוח הזמנים המקוריים של הקידוח ואת המהותיות שלה (ככל שתהא כזאת).

לאחר קבלת מידע נוסף אודות הפעילות האופרטיבית בקידוח והערכה מעודכנת מנובל אודות התקציב ולוח הזמנים המעודכנים, תמסורנה השותפויות דוח מיידי נוסף, אם וככל שיידרש.

בשותפויות מדגישים כי לתקלות הטכניות אין כל השפעה על התוצאות הגיאולוגיות של הקידוח ועל משאבי הגז המותנים בתגלית "לוויתן".

קידוח לוויתן 3, ממוקם 4.4 קילומטרים מקידוח האימות "לוויתן 2" שהופסק, ובמרחק של 9.6 קילומטרים מקידוח התגלית "לוויתן 1", אמור להיות מבוצע לעומק של כ-5,300 מטר, וצפוי להימשך כשלושה חודשים. תקציב הקידוח מוערך ב-70 מיליון דולר, ואם יוחלט על ביצוע מבחני הפקה, הם יימשכו כ-2-3 שבועות, בתקציב מוערך של 34 מיליון דולר.

בעבר דיווחה נובל על תקלה בלוויתן 2 בתחילת חודש אפריל ועוד תקלה בלוויתן 3 בתחילת חודש יולי, כאשר חידוש הקידוח היה אמור להתקיים תוך ימים.

השותפויות בלוויתן הן נובל אנרג'י עם 39.66%, אבנר ודלק קידוחים עם 22.67% כל אחת ורציו עם 15% מהזכויות בפרוייקט.

צרו איתנו קשר *5988