משרד הפנים: תומכים בפיצול דירות - אך עד 30% בבניין

המועצה הארצית לתכנון ובנייה תמליץ לשר הפנים לחתום על תקנות שיאפשרו פיצול דירות ■ רק 30% מהדירות בכל בניין יפוצלו ■ המהלך מצריך אישור של הוועדה לתכנון ובנייה

בעוד רשויות מקומיות, בראשן העיר תל-אביב, נלחמת מלחמת חורמה במפצלי דירות למגורים, מסתבר היום שבמשרד הפנים דווקא סבורים כי התופעה איננה כה שלילית.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, החליטה להמליץ לשר הפנים לחתום על תקנות המאפשרות פיצול דירות. המדובר הן באפשרות לפצל דירות קיימות והן לפצל דירות שאושרו וטרם נבנו.

על-פי התקנות עליהן המליצה הוועדה הארצית לוועדה המקומית לתכנון ובניה תהיה סמכות למשך 5 שנים למתן היתר לפצל דירות קיימות לדירות קטנות ובלבד שלא יהיו יותר קטנות מ- 30 מ"ר ובתנאי ש- 75% מבעלי הקרקע נתנו את הסכמתם. ההיתר ינתן בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר מקסימום- 30% מהדירות בבניין יפוצלו. בנוסף, ניתן יהיה לפצל 20% מהדירות בתכנון ממשלתי שאושרו וטרם מומשו באמצעות הליך מקוצר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. חשוב לציין כי רק לאחר ששר הפנים יחתום על התקנות הן יכנסו לתוקף.

המשמעות של התקנות החדשות, אם ייכנסו לתוקף, היא שבעלי דירות גדולות יוכלו לפצלן, בכפוף כמובן לאישור הועדה המקומית, ובמתווה של כל הקודם זוכה משום שרק 30% מהדירות בבניין יוכלו לקבל על כך אישור. המלצות אלו עלולות ליצור בעיה לראשי הערים שעד היום ביקשו לבנות רק דירות גדולות ונלחמו בפיצול. כמו כן, ייתכנו לא מעט סכסוכי שכנים בנוגע לזכות הפיצול. במקביל, נשאלת השאלה מה יעלה בגורל הדירות שפוצלו עד כה בניגוד לחוק.

ממשרד הפנים נמסר: "הצורך לפצל דירות עלה הן בשל העלייה במחירי הדיור והן בשל מצוקת הדיור בישראל. מנתוני מחקר משרד הפנים, שהוצג למועצה עולה כי בעשור האחרון חלה התייקרות במחירי הדיור להשכרה בשיעור של 40% , כאשר עלויות השכרה לתוספת חדר מעל 3 חדרים הינה בשיעור ניכר . עוד עולה מהנתונים כי בעשור האחרון חלה עלייה בגודל הדירות שנבנו, כאשר מגודל מקסימלי של 140 מ"ר גודל הדירות עלה ל- 200 מ"ר. ההבדל נובע הן מהעלייה בסטנדרטים בבנייה והגדלת שטחי השירות והן בשל מדיניות הרשויות המקומיות המעודדות בניית יחידות דיור גדולות במטרה למשוך אוכלוסיות חזקות".

עוד קובע המחקר כי רק 17% מיחידות הדיור שנבנו בעשור האחרון הנן בנות 3 חדרים ומטה כאשר יתרת הדירות הנן בנות 4-6 חדרים. במקביל, מצביע המחקר על מגמה של גידול בשיעור משקי הבית הקטנים הכוללים 1-2 דיירים. לשם הדוגמא, בתל אביב וחיפה כ- 70% - 60% ממשקי הבית הינם בני 2 נפשות ואף בירושלים כ- 37% משקי הבית הינם בי 2 נפשות. לאור זאת עולה הצורך בבניית יחידות דיור קטנות בכל הארץ .

במקביל להמלצת המועצה הארצית בדבר פיצול הדירות מינתה היום המועצה גם ארבעה חברים לוד"ל הארצי וזאת בנוסף ליו"ר ד"ר שוקי אמרני, משנה למנכ"ל משרד הפנים. לתפקידים נבחרו ראש העיר ירושלים, ניר ברקת; אשר אברג'יל, ממועצה אזורית שפיר; יואב שגיא, החברה להגנת הטבע, נציג ארגוני הסביבה; פנחס כהנא, נציג המוסדות המיישבים. בהתאם לחוק, החברים בוד"ל וממלאי מקומם הינם שניים מראשי הרשויות החברים במועצה, נציג הארגונים הירוקים ונציג הגורמים המקצועיים במועצה. ממשרד הפנים נמסר כי: "הוד"לים המחוזיים כבר מונו והתחילו בעבודתם ובמידה ויעלה צורך לדון בנושאים עקרוניים הנושא ידון בוד"ל הארצי שמשמש גם לצרכי ערעור".

צרו איתנו קשר *5988