רווח של 47 מיליון שקל ללאומי קארד; "ב-2012 הרווח יקטן"

המנכ"ל תמר יסעור: "ברבעון השלישי הייתה האטה שצפויה להימשך בשנה הבאה" ■ השימוש בכרטיסי לאומי קארד - 38 מיליארד שקל, האשראי החוץ בנקאי צמח ב-16%

עליה ברווחי לאומי קארד. חברת כרטיסי האשראי שבבעלות בנק לאומי (80%) וקבוצת עזריאלי (20%) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 47 מיליון שקל בהשוואה ל-46 מיליון שקל ברבעון המקביל. רווח המשקף תשואה על ההון של 19%. עם זאת לאור מחצית ראשונה טובה, הרווח מתחילת השנה עומד על 134 מיליון שקל, עליה של 13.6% בהשוואה לשנה קודמת. לאור התוצאות, שנת 2011 צפויה להיות השנה הטובה ביותר בתולדות לאומי קארד. מנכ"ל לאומי קארד היא תמר יסעור.

היקף השימוש בכרטיסי לאומי קארד הסתכם ב-38.2 מיליארד שקל, עליה של 8.1%, כאשר בכרטיסים חוץ בנקאיים הגיע היקף השימוש ל-9.9 מיליארד שקל, קפיצה של 17%. ברבעון השלישי עצמו עלה היקף השימוש בכרטיסי אשראי ב-6.6%. "מאוגוסט ולאורך הרבעון השלישי היתה האטה בקצב העלייה בשימוש בכרטיסים. והתחזית כי ההאטה תמשיך" אמרה יסעור.

מה התחזית שלך לשנת 2012?

"ההאטה בצריכה תימשך לתוך 2012, בנוסף צפויים שינוים רגולטוריים שיביאו לירידה בעמלה הצולבת ולפגיעה בהכנסות ממגזר ההנפקה. השינויים יגרמו לכך שהרווח של לאומי קארד בשנת 2012 יקטן בהשוואה לשנת 2011".

מדיניות הדיבידנד של לאומי קארד היא לחלק 30% מהרווח בכפוף ליעד הלימות הון. הלימות ההון עמדה בסוף הרבעון השלישי על 14.43%, בתוך הטווח היעד שנקבע (14%-14.5%) כך שתיאורטית החברה יכולה לחלק דיבידנד של 30 מיליון שקל מבלי לחרוג מהיעד. "אנחנו בשיחות עם בנק ישראל כדי לחלק דיבידנד ואני מעריכה כי כבר ברבעון הבא נוכל לחלק דיבידנד" אמרה יסעור.

הכנסות לאומי קארד עלו ב-7.9% והגיעו מתחילת השנה ל-700 מיליון שקל. ההכנסות מפעילות הליבה - עסקאות בכרטיסי אשראי עלו ב-6.3% והגיעו ל-590 מיליון שקל. הרווח המימוני עלה ב-17% והגיע ל-110 מיליון שקל. רווחי המימון מהווים כיום 16% מהכנסות החברה בהשוואה ל-14% בשנת 2008.

העלייה בהכנסות קוזזה על ידי עליה בהוצאות בעיקר הוצאות תפעול והוצאות מכירה ושיווק. לדברי החברה העלייה בהוצאות נובעת מעליה בפעילות שגררה אחריה עליה בהוצאות השכר, גידול בעלויות מבצעי מתנות ובפעילות שימור וגיוס לקוחות. יסעור מסבירה כי ההוצאות הגדולות ברבעון השלישי היו מתוכננות "הוצאות אינן ליניאריות. ביולי נכנסה לתוקף העלאת שכר והיתה והתמקדות מתוכננת במבצעי שיווק שהגדילה את ההוצאות" אמרה.

האשראי החוץ בנקאי המשיך לצמוח. ברבעון השלישי הגיעה החברה ל-545 אלף כרטיסים חוץ בנקאים, עליה של 8.8%. האשראי החוץ בנקאי הקמעונאי צמח מתחילת השנה ב-16% והגיע ל-1.5 מיליארד שקל. הריבית הנגבית בכרטיסים חוץ בנקאיים עמדה על 12.4%. כרטיסים חוץ בנקאיים מהווים כיום 26% מהמחזור ומחצית מהכרטיסים החדשים.

צרו איתנו קשר *5988