צפו: 12 ההמלצות של ועדת קדמי להוזלת מוצרי החלב

הוועדה בראשות מנכ"ל התמ"ת מזמינה את הציבור להגיב להמלצות עד 7 במארס

ועדת קדמי לבחינת מוצרי המזון והצריכה בישראל ממשיכה לפרסם המלצות - והיום (ד') המלצות הנוגעות לשוק מוצרי החלב. הוועדה מזמינה את הציבור להגיב להמלצות עד 7 במארס, בכתובת המייל: v.kedmi@moital.gov.il, או בדואר: לשכת מנכ"ל משרד התמ"ת, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.

להלן 12 הנושאים העיקריים בהם מתמקדמות ההמלצות של הוועדה בשוק החלב:

■ שינוי בקביעת מחיר המינימום ליצרן עבור ליטר חלב גולמי.

■ הפיכת ההשתתפות בסקר הרפת לחובה.

■ הגדלת הרפתות הקטנות באמצעות העלאת מכסת המינימום, העברת הגידול הטבעי במכסות לטובת הרפתות הקטנות ומענקים.

■ קביעת כללים לניוד מכסות.

■ מתן מענקים ליעול ניהול הרפת.

■ הפחתת היטל מועצת החלב.

■ הגדרת תעשיית הגלידות כנפרדת מתעשיית החלב.

■ קביעת רשימת המוצרים שעליהם יינתן דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

■ התקנת תקנות מכוח חוק הגנת הצרכן שיחייבו קמעונאי המוכר מוצר מזון, שעליו חל פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ליידע את הצרכן באשר למקום שבו מונחים מוצרים אלה.

■ סיוע להקמת מחלבות נוספות.

■ משא-ומתן מסחרי עם שותפות הסחר של ישראל בנוגע לאפשרויות יבוא גבינות ואבקת חלב לישראל.

■ הפחתת המכס על יבוא גבינות קשות.

צרו איתנו קשר *5988