בנק ירושלים הגדיל ב-2011 פי 8 את האשראי הצרכני

היקף ההלוואות קפץ מ-48 מיליון שקל ב-2010, ל-398 מיליון שקל ב-2011 ■ הריבית הממוצעת שגובה הבנק - 10%

בנק ירושלים הגדיל פי שמונה את האשראי הצרכני שנתן ב-2011. היקף ההלוואות קפץ מ-48 מיליון שקל ב-2010 ל-398 מיליון שקל ב-2011. יתרת האשראי הצרכני הגיעה בסוף 2011 ל-351 מיליון שקל. בכוונת בנק ירושלים להכפיל את היקף האשראי לכ-600 מיליון שקל ב-2012, ולהגיע בסוף 2013 לתיק הלוואות צרכניות בהיקף של מיליארד שקל. מנכ"ל בנק ירושלים הוא אורי פז.

על בסיס הסניפים שעד כה נתנו הלוואות משכנתא בלבד, בנה פז פלטפורמה להלוואות צרכניות. הריבית שגובה בנק ירושלים גבוהה מאוד, ועומדת בממוצע על 10% (ריבית פריים 7.5%); הריבית הספציפית נגזרת מניתוח הסיכון של הלקוח. שיעור חדלות הפירעון בהלוואות אלו עומד על 2% - שיעור גבוה יחסית להלוואות קמעונאיות. ואולם הואיל והריבית הבסיסית גבוהה מאוד, המרווח של הבנק הוא כ-5%. בעתיד צפוי שיעור הדיפולט לרדת ל-1.5%, כך שהמרווח יגדל עוד.

קמפיין ושיתופי פעולה

המרווח הגבוה הופך את האשראי הצרכני למקור רווח משמעותי לבנק ירושלים. מאחר והאשראי הצרכני ניתן בריבית גבוהה משמעותית מהריבית בפעילות העסקית הרגילה של הבנק, הרווח מהלוואות אלו גבוה באופן ניכר מהרווח בפעילויות אחרות. אמנם האשראי הצרכני הוא 4% בלבד מתיק האשראי של בנק ירושלים, אך חלקו באשראי הקמעונאי שניתן ב-2011 הגיע ל-19%, בהשוואה ל-2% ב-2010. בכך מפצה פז על ירידה ברווח מפעילויות אחרות, כמו נוסטרו, ועל עלייה חדה בהוצאות הבנק, שנגרמת משדרוג מערכות המחשב שלו.

ירושלים פועל בתקופה האחרונה להגדיל את פעילותו הקמעונאית. הבנק יצא בקמפיין להגדלת הפעילות ב"מערכת הסגורה", המאפשרת ללקוחות של בנקים אחרים להפקיד כספים בפיקדון בבנק ירושלים, מבלי להיכנס לסניף וללא צורך בפתיחת חשבון עו"ש. עד כה פתח בנק ירושלים 8,000 חשבונות חדשים, וכחצי מיליארד שקל עברו אליו מבנקים אחרים. בנוסף, השיק בנק ירושלים שיתוף פעולה עם רשת רמי לוי שיווק השקמה, שבמסגרתו ייפתחו עמדות לביצוע פיקדונות בסניפי הרשת. בשיתוף פעולה אחר, עם חברת הדואר, משווק בנק הדואר מוצרים בנקאיים של בנק ירושלים.

דקסיה
 דקסיה

צרו איתנו קשר *5988