שריג: מוסדיים ייאלצו להשיב מיליוני שקלים בדמי ניהול

הממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, פרסם טיוטת הוראה לפיה גופים מוסדיים שהעלו דמי ניהול מבלי להודיע על כך חודשיים מראש ישיבו לעמיתים הללו את הכספים העודפים שנגבו מהם

‎‎שורה של גופים מוסדיים המנהלים קופות גמל לא הודיעו מבעוד מועד וכנדרש על העלאות דמי ניהול שביצעו לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה שבניהולם. אי לכך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, פרופ' עודד שריג, פרסם היום (ד') טיוטת "הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת". בטיוטה מורה שריג לגופים המוסדיים שהעלו דמי ניהול מבלי להודיע על כך חודשיים מראש, כנדרש בהנחיות, להשיב לעמיתים הללו את הכספים העודפים שנגבו מהם.

‏מדובר בממצאים שמצא האוצר בביקורות שנערכו בכמה גופים. נראה כי מדובר במגמה המאפיינת חלק ניכר מהשוק; על פי הערכות, מדובר במיליוני שקלים שיש להשיב לעמיתים, ואולי אף בעשרות מיליוני שקלים. באוצר מציינים שעל המוסדיים להשיב את הכספים לעמיתים תוך חצי שנה מפרסום ההכרעה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.

‏‏הכספים העודפים יחושבו החל מרגע העלאת דמי הניהול בפועל ללא הודעה ועד לחודשיים לאחר הודעה על שינוי דמי הניהול, שניתנה לעמיתים בדרך של סטייטמנט וכו'.

‏כמו כן, היה והתייקרות דמי הניהול קרתה בתום תקופת "מבצע" לקידום הצטרפות הלקוחות לגופים המוסדיים, ותועדה מלכתחילה כהטבה זמנית, אזי אין צורך להשיב את הכספים. נציין שבאחרונה האוצר הוביל הסדרה חדשה, שלפיה המוסדיים יחויבו להודיע ללקוח על תום תקופת הטבה וביטול ההנחה, גם אם הוסכם ביניהם בתחילת ההתקשרות על המועד האמור. ‏‎

צרו איתנו קשר *5988