בנק אוצר החייל הרוויח ברבעון הראשון 23.4 מיליון שקל

מדובר בגידול של 9.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ■ תשואת הרווח הנקי להון הסתכמה ב-10.61% ■ הלימות ההון - 13.33%

הרווח הנקי של בנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2012 ב-23.4 מיליון שקל, גידול של 9.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - כך עולה מדיווח הבנק לבורסה. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מריבית שעלו ב-12% ל-109 מיליון שקל, מה שמשקף גידול בהיקף הפעילות, וגידול המרווח הפיננסי.

תשואת הרווח הנקי להון הסתכמה ב-10.61%, בהשוואה ל-10.76% בתקופה המקבילה אשתקד ו-9.83% בכל שנת 2011.

הכנסות המימון שאינן ריבית הסתכמו ב-7 מיליון שקל, לעומת 8 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות מעמלות תפעוליות והכנסות אחרות הסתכמו ב-56 מיליון שקל, ירידה של 5.4%, בעיקר מירידה בהכנסות מפעילות בשוק ההון.

פיקדונות הציבור נכון לסוף מארס הסתכמו ב-12,4 מיליארד שקל, עלייה קלה של 1.5%.
האשראי לציבור עלה ב-1.4% והסתכם ב-10.8 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון.

יתרת ההון הסתכמה ב-925.4 מיליון שקל, עלייה של 2.8%. יחס ההון לנכסי סיכון הסתכם (הלימות ההון) ב-13.33% בהשוואה ל-13.19% בסוף דצמבר 2011. יחס הון הליבה לנכסי סיכון המחושבים לפי הוראות באזל 2 הוא 8.77%.

מנכ"ל הבנק ישראל טראו אמר כי "ברבעון הראשון של שנת 2012 המשיך הבנק לחזק את אחיזתו בקרב משקי הבית הישראליים באמצעות פיתוח תוכניות מימון וחבילות הטבות הפונות לשכירים ממעמד הביניים של החברה הישראלית".

צרו איתנו קשר *5988