פרופיל עובדי הבנקים: צוברים ותק, משכילים, רובם נשים

מה השתנה בהרכב עובדי הבנקים בשנת 2011, ומה אפשר ללמוד מהנתונים הללו על הגיל, ההשכלה והוותק של הבנקאי הממוצע

נכון לסוף שנת 2011 עבדו במערכת הבנקאית 49,594 איש. מי הם עובדי הבנקים? מה הגיל, ההשכלה והוותק שלהם? לפניכם התשובות לשאלות אלו, כפי שהן עולות מניתוח דוחות הבנקים לשנת 2011.

הבנקאי הממוצע נולד בשנת 1967, הוא בן 44 ועובד בבנק מעל 18 שנים. אבל יותר מדויק יהיה לומר "העובדת הממוצעת", כי 63.7% מהעובדים בבנקים הם בנקאיות. שיעור האקדמאים עומד על 56.6%, כך שמעל מחצית מהעובדים הם בעלי תואר ראשון לפחות. זאת, בהשוואה ל-54.1% בשנת 2010.

הבנק הכי צעיר הוא בנק ירושלים עם 9 שנות ותק בממוצע לעובד. אחריו נמצאים עובדי מזרחי טפחות עם 11.6 שנות ותק בממוצע, בהשוואה לוותק של 12 שנים אשתקד. הבנק המבוגר ביותר הוא דיסקונט כאשר לעובד הממוצע ותק של 24.8 שנים. אבל כאן סוף-סוף יש שינוי, כשאחרי 11 שנים רצופות של עלייה בגיל הממוצע, ב-2011 נרשמה ירידה בוותק של עובדי הבנק, שעמד ב-2010 על 26 שנים בבנק. הנתון הנוכחי מחזיר את דיסקונט לרמה שנרשמה בו בשנת 2007, ויש מקום להניח שתוכנית הפרישה המוקדמת בבנק תמשיך להקטין את הוותק הממוצע גם בשנה הבאה.

מה מאפיין כל בנק

כשמדובר בגיל הביולוגי, עובדי מזרחי טפחות הם הצעירים ביותר עם גיל ממוצע של 38.9 בהשוואה ל-39.1 אשתקד. אחרי מזרחי טפחות נמצאים עובדי בנק ירושלים (39) ואגוד (41.9). דיסקונט הוא הבנק הכי מבוגר גם בגיל העובדים: העובד הממוצע בדיסקונט הוא בן 49.6, בהשוואה ל-50.3 בשנה קודמת.

הבנק הכי משכיל הוא בנק ירושלים עם 65% עובדים אקדמאיים, אחריו מזרחי טפחות עם 64% ולאומי עם 63.5%. הבנק שבו שיעור העובדים האקדמאיים הוא הנמוך ביותר הוא דיסקונט עם 46.4%. זהו הבנק היחיד במערכת שיותר ממחצית עובדיו אינם בעלי השכלה אקדמית.

לאומי: 72.5% מעובדי הבנק עובדים במגזר הקמעונאי ו-27% מהם מוגדרים כסגל ניהולי. הוותק הממוצע של עובדי לאומי הוא 18.7 שנים כאשר הגיל הממוצע עומד על 44.7 שנים, בהשוואה ל-44.5 אשתקד. שיעור האקדמאים בבנק נמצא במגמת עלייה והגיע ל-63.5% לעומת 61.4% בשנת 2010. ב-1995, לשם השוואה, עמד שיעור האקדמאים בבנק על 26%. מבין המנהלים 93% הם אקדמאים.

הפועלים: 77% מעובדי הבנק עובדים במגזר הקמעונאי. הבנק מתבגר בהתמדה, אם כי הוא צעיר יותר מלאומי. הוותק הממוצע הגיע ב-2011 ל-17 שנים, עלייה בהשוואה ל-16.9 בשנת 2010 ו-16.6 שנים בשנת 2009. גם הגיל הממוצע עלה והגיע ל-42.7 בהשוואה ל-42.4 בשנת 2010 ו-41.9 בשנת 2009. שיעור האקדמאים נמצא אף הוא במגמת עלייה ועומד על 55.8% בהשוואה ל-53% בשנה הקודמת. בשנת 1998 עמד שיעור האקדמאים על 28%.

דיסקונט: 70% מעובדי הבנק עובדים במגזר הקמעונאי, כאשר 17% מהעובדים מוגדרים כמנהלים. הבנק הגיע בשנת 2011 לנקודת פיתול כשלאחר עשור של עלייה פרמננטית, החלו הוותק הממוצע (24.8) והגיל הממוצע (49.6) של עובדי הבנק לרדת. עם זאת, הדרך ארוכה וגם עתה דיסקונט נמצא הרחק מבנקים אחרים, כשעובדיו מבוגרים בחמש שנים מהממוצע במערכת, והוותק שלהם גבוה ב-6.5 שנים מהממוצע. שיעור האקדמאים נמצא בעלייה והגיע ל-47% - כפול משיעורו בשנת 2000. שיעור האקדמאים מהמנהלים עומד על 74%, ושיעור האקדמאים מהפקידים על 36%.

מזרחי טפחות: 80% מעובדי הבנק עובדים במגזר הקמעונאי, השיעור הגבוה במערכת הבנקאית. הוותק הממוצע הגיע בשנת 2011 ל-11.6 שנים, כאשר הגיל הממוצע של עובדי הבנק היה 38.9 שנים. שיעור האקדמאים הגיע ל-64%.

בינלאומי: 67% מעובדי הבנק עובדים במגזר הקמעונאי, כאשר 12% מהעובדים מוגדרים כמנהלים - השיעור הנמוך במערכת. הוותק הממוצע הגיע בשנת 2010 ל-16 שנים, בהשוואה ל-15.6 בשנה הקודמת. הגיל הממוצע של עובדי הבנק היה 44 שנים בהשוואה ל-43.7 אשתקד. שיעור האקדמאים הגיע ל-50.2%.

ובבנקים הקטנים: בבנק אגוד הוותק הממוצע של העובדים הוא 13.8 שנים והגיל הממוצע עומד על 41.9. שיעור האקדמאים בבנק הוא 58%. בבנק ירושלים, הוותק הממוצע הוא כאמור 9 שנים, כאשר הגיל הממוצע היה 39. 47% מעובדי הבנק מועסקים בחוזה אישי.

(שוב) אי אפשר להשוות

בשנת 2011 לא ניתן היה להשוות את הרווח המימוני בדוחות הכספים לנתוני שנת 2010 בגלל כניסתו לתוקף של חוזר חובות פגומים. החוזר העביר (בין יתר השינויים) את "גביית הריבית בגין הפסדי אשראי" מסעיף רווח מימוני כהכנסות מימוניות, לסעיף הוצאות בגין הפסדי אשראי (חובות מסופקים), כהקטנת הוצאה (רקוברי). השינוי, הטכני במהותו, הפך תוספת הכנסות להקטנת הוצאות והשפיע על יחסי יעילות, מרווחים, שיעור הפרשה לחובות מסופקים וכמעט כל פרמטר השוואתי. בפועל, המהלך הזה שבר לגמרי את בסיס ההשוואה לתוצאות היסטוריות.

גם השנה דאגו בבנק ישראל לוודא שלא ניתן יהיה להשוות את הרווח המימוני לתוצאות העבר. החל מדוחות הרבעון הראשון שיתפרסמו השבוע, יכנס לתוקף שינוי חדש שיהפוך על ראשו את דוח רווח והפסד: סעיף "הרווח המימוני" יבוטל ובמקומו יבואו שני סעיפים: "הכנסות ריבית" ו"הוצאות ריבית". שני סעיפים אלו יסוכמו תחת "הכנסות ריבית נטו". ההכנסות התפעוליות, שהיום כוללות הכנסות מעמלות והכנסות אחרות, יעברו שינוי. הן יקראו "הכנסות שאינן מריבית", ויתווסף סעיף נוסף "הכנסות מימון שאינן מריבית". סעיף זה יכלול הכנסות שנכללו בעבר ברווח המימוני כמו בגין מכשירים נגזרים, תוצאות פעילות השקעה באג"ח ובמניות, הפרשי שער, הוצאות איגוח ועוד.

פרופיל עובדי הבנקים
 פרופיל עובדי הבנקים

צרו איתנו קשר *5988