מחנק האשראי פה: האשראי למגזר העסקי ירד 0.9% ברבעון

האשראי הבנקאי למגזר העסקי ירד ברבעון הראשון ל-381.2 מיליארד שקל - ירידה של 3.5 מיליארד שקל ■ ב-2011 עלה האשראי ב-5.2%

מחנק האשראי במשק, שממנו הזהירו רבות בשנה האחרונה, כבר פה. הדוחות הכספיים של הבנקים לרבעון הראשון מראים כי האשראי למגזר העסקי (בנקאות עסקית ומסחרית) ירד ברבעון הראשון ב-0.9%, זאת בהשוואה לעלייה של 5.2% בשנת 2011. מאחר ששוק ההון, שבאמצעות הנפקת אג"ח ציבוריות ופרטיות מהווה מקור תחליפי לאשראי בנקאי, סגור כיום כמעט לגמרי להנפקות חדשות, נמצא המגזר העסקי בבעיה שהולכת ומחמירה.

רק לפני שבועות אחדים הזהיר יו"ר בנק לאומי דוד ברודט כי "מחנק האשראי פחות חמור ממה שנראה לנו לפני כמה חודשים, לאחר שהתבהרו דרישות בנק ישראל לגבי הלימות ההון, אבל הבעיה לא נעלמת". ברודט העריך כי האשראי החסר במשק עומד על 16 מיליארד שקל בשנה.

האשראי העסקי הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-381.2 מיליארד שקל בהשוואה ל-384.7 מיליארד שקל בסוף 2011. כלומר האשראי ירד ב-3.5 מיליארד שקל. בדרך כלל האשראי העסקי צומח בקצב הדומה ומעל קצב העלייה בתמ"ג. מאחר שהתחזיות הן לצמיחה של 2.5%-3% בתמ"ג ב-2012, ניתן היה להניח כי האשראי העסקי יעלה בכ-0.75%-1%. במקום זאת נרשמה כמעט בכל הבנקים ירידה באשראי. הפעם האחרונה שבה התרחשה ירידה דומה הייתה ברבעון הראשון של 2009.

ירידה בביקוש לאשראי

בבנק הפועלים, שהוא נותן האשראי הגדול ביותר במגזר העסקי, נרשמה ירידה של 1.5% והבנק מציין זאת במפורש בדוחותיו. מנגד, הפועלים הגדיל את האשראי למגזר העסקים הקטנים ב-0.7%. מגזר זה סומן ע"י ציון קינן, מנכ"ל הפועלים, כיעד אסטרטגי. ירידה דומה באשראי העסקי הייתה במזרחי טפחות. בלאומי ובדיסקונט נרשמה ירידה של 0.9% כל אחד. הבינלאומי היה היחיד שבו נרשמה עלייה באשראי העסקי ושיעורה 1.5%.

בבנקים מציינים שתי סיבות לירידה באשראי העסקי: האחת היא ירידה בביקוש לאשראי האופיינית לזמני האטה, והאחרת היא צורך הבנקים להגדיל את הלימות ההון ולחזק את ההון העצמי, לפי דרישות בנק ישראל.

מהדוחות עולה כי הלימות ההון של הבנקים גדלה ברבעון הראשון ב-0.25%. הלימות הון הליבה הממוצעת עמדה על 8.25% בהשוואה ל-8% והון הבנקים גדל בכ-2 מיליארד שקל. על הבנקים לעמוד ביעד בנק ישראל ולהגיע להלימות הון של 9% עד ינואר 2015 לכל הבנקים, ו-10% ללאומי והפועלים עד ינואר 2017. כפועל יוצא הבנקים יצטרכו להגדיל את הון הליבה בשנים הקרובות בכ-20 מיליארד שקל.

ירידת האשראי
 ירידת האשראי

צרו איתנו קשר *5988