המלצות ועדת התחרותיות בבנקים יפורסמו תוך שבועות

הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות בראשותו של דודו זקן, תפרסם מסקנותיה תוך מספר שבועות ■ בין ההמלצות הצפויות: הפחתת העמלות לעסקים קטנים, ביטול עמלת החזקת מק"מ וקידום הקמתו של בנק אינטרנטי

הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות, בראשותו של המפקח על הבנקים דודו זקן, סיימה את עבודתה בשבוע שעבר, וצפויה להגיש בשבועות הקרובים את המלצותיה. בין המלצות הוועדה המרכזיות, ניתן למצוא המלצות להפחתה משמעותית של העמלות אשר משלמים עסקים קטנים, ביטול עמלת דמי משמרת על החזקת מק"מ וקידום הקמתו של בנק אינטרנטי.

הוועדה החלה את פעילותה לפני כחצי שנה לבקשתם של שר האוצר שטייניץ ונגיד בנק ישראל פישר, והתמקדה בהמלצות לשיפור התחרות במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים בראי הסקטור הבנקאי. בבנק ישראל סירבו להגיב לדברים, וציינו כי "אנו ממליצים להמתין לפרסום המסקנות הרשמיות של הוועדה".

בין המלצות הוועדה המרכזיות, ניתן למצוא את ההמלצה להפחית משמעותית את דמי הניהול לעסקים קטנים בישראל (בעלי מחזור מכירות של כ-5 מיליון שקל בשנה), אשר יופחתו בעשרות אחוזים.

כמו כן, צפויה להמליץ הוועדה על ביטול דמי ההחזקה של מק"מ (מלווה קצר מועד), וכן על עידו הקמתו של בנק אינטרנטי, אשר יפעל עם עלויות תפעוליות קטנות ויעודד כניסת גורמים חדשים לענף.

צרו איתנו קשר *5988