ביהמ"ש פסק נגד עיריית ת"א: לא לחייב בהיטל השבחה על חניון

נקבע כי אין לחייב בהיטל השבחה חניון שקיבל היתר לשימוש חורג על קרקע המיועדת למגורים

מגדלי מגורים ומשרדים כבר צומחים בתל-אביב על חשבון מגרשי חניה ותיקים. כעת קבע בית המשפט כי השימוש בקרקע לצורך חניה מייצר לה שווי מופחת בהשוואה לשימוש למגורים ולמסחר - זאת למרות שהסדרה והפעלה של חניון היא כמובן זולה ופשוטה בהרבה מהקמת בניינים, מה שהפך את החניונים הפתוחים לאופציה לא רעה בכלל כנכס מניב.

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי ייעוד של חניון הוא בבחינת 'ייעוד נחות' לעומת ייעוד למסחר ולמגורים, או במילים אחרות, הקרקע שווה יותר כשהיא מיועדת למגורים ולמסחר. אי לכך, מכיוון שהשימוש בקרקע כחניון אינו גורם להשבחתה לעומת השימוש למגורים ולמסחר, בית המשפט קבע, בניגוד לעמדת עיריית תל-אביב, כי אין לחייב חניונים שקיבלו היתר לשימוש חורג על קרקע המיועדת למגורים, בתשלום היטל השבחה.

תשלום תחת מחאה

פסק הדין ניתן בערעור על שומת היטל השבחה שהגישה חברת חניוני מאיה, שערערה לבית המשפט באמצעות עורכי הדין דפנה תמיר וליאור לוי ממשרד ענת בירן, על שומה מכרעת שנקבעה בידי השמאי המכריע נחום פרמינגר. החברה שוכרת שטחים ברחובות הרברט סמואל, הלל הזקן ומקווה ישראל בתל -אביב ומפעילה בהם חניונים.

התב"עות שחלות על מגרשים אלה מייעדות אותם למגורים ולמסחר, ולכן ביקשה החברה - וקיבלה - אישור לשימוש חורג להפעלת חניונים. בעקבות אישור השימוש החורג, נדרשה החברה לשלם היטל השבחה לפי שומה של עיריית תל-אביב.

החברה אמנם שילמה את היטל ההשבחה, אך לטענתה תחת מחאה, ובמקביל הגישה שומה אחרת של שמאי מטעמה. הצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר שיעור היטל ההשבחה והשומה המכרעת, ולכן הגישה חברת החניונים ערעור לבית המשפט.

לגבי החלקות בהרברט סמואל ובמקווה ישראל טענה החברה כי כלל לא נדרש בהן שימוש חורג, שכן הייעודים המאושרים בהן כוללים גם שימוש לחניון. בית המשפט קבע כי בחלקות אלה נדרש אמנם היתר לשימוש חורג לצורך חניון, אך בשימוש הקרקע לחניון לא נוצרת השבחה בהשוואה לשימוש הקיים בתב"עות - מגורים ומסחר.

בשורה למצוקת החניה

השופט משה סובל ציין כי לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, לצורך יצירת אירוע מס בהיטל השבחה נדרשים שני אירועים ותנאי אחד. האירוע הראשון הוא עליית שוויים של המקרקעין, והאירוע השני הוא אישור תוכנית, מתן הקלה או אישור לשימוש חורג.

התנאי הוא שהאירוע הראשון של עליית השווי הוא תוצאה של האירוע השני - אישור תוכנית או שימוש חורג. אך במקרה שבו מתקיים האירוע השני מבלי שחל האירוע הראשון, למשל התקבל אישור לשימוש חורג ושווי הקרקע לא עלה - הרי שלא חל אירוע מס.

במקרה של חניוני מאיה, קבע השופט כי ייעוד החניון הוא נחות יותר מהשימוש שבתב"ע, ולכן לא מתקיים האירוע של השבחת שווי הקרקע, ואין לחייב את החברה בהיטל השבחה.

ייתכן כי בקביעה זו יש בשורה למיתון מצוקת החניה בתל-אביב ולו במעט, משום שהיא מתייחסת לחניונים שממשיכים לפעול עד שתתחיל בנייתם של המגדלים שאמורים להעלים אותם.

צרו איתנו קשר *5988