חוק המיזוג הרגולטורי: חדשות 2 ו-10 יפוקחו ע"י הממשלה

הופץ תזכיר חוק הממזג את מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה ■ עפ"י החוק, המועצה החדשה תמונה ע"י הממשלה ■ דמי הזיכיון לזכייניות יבוטלו, אך לממשלה יהיה יותר פיקוח ■ יבוטל הסעיף המחייב נציגי ציבור בדירקטוריון חברות החדשות

תזכיר החוק הממזג את מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה הופץ היום (ב') על-ידי משרד המשפטים. על-פי החוק המוצע, המועצה החדשה, שתורכב מ-11 חברים, תמונה על-ידי הממשלה, ובראשה יעמוד יו"ר או מנכ"ל שיהיה עובד מדינה. כל חברי המועצה האחרים יהיו נציגי ציבור בעלי אוריינטציות מקצועיות שונות, בדומה לנהוג ברשות השנייה כיום.

בניגוד לרשות השנייה, שהיא גוף סטטוטורי עצמאי, הרגולטור החדש יהיה חלק ממשרד התקשורת ויפעל כרשות פנים-ממשלתית. זו הפעם הראשונה שהערוצים המסחריים - ובהם חברת חדשות ערוץ 2 וחברת חדשות ערוץ 10 - יהיו כפופים ישירות לפיקוח של עובדי מדינה.

כפי שפורסם בראשונה ב"גלובס", הכוונה היא להעביר עד סוף המושב את החוק.

בעוד שהחוק שנהגה במשרד התקשורת ונוסח על-ידי משרד האוצר ומשרד המשפטים מבטל לחלוטין את דמי הזיכיון ודמי הרישיון, הוא משאיר בידי שר התקשורת את האפשרות לגבות אגרה מהגופים המפוקחים על-ידי הרגולטור, בעבור הפיקוח עליהם. במשרד התקשורת ובאוצר אומרים כי מדובר בצעד ראשון לקראת רשות תקשורת עצמאית.

הקמת הרשות לשידורים מסחריים בטלוויזיה וברדיו נועדה ליצור גוף רגולטורי אחד, שירכז תחת כנפיו את סמכויות ההסדרה המצויות היום בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. הוא יפקח על הערוצים המסחריים, תחנות הרדיו המסחריות ועל הטלווזיה הרב-ערוצית - ערוצי הוט ו-yes.

"במקביל לקידום החקיקה הוחלט להקים צוות בראשות הממונה על השכר במשרד האוצר, שיוטל עליו לקיים דין ודברים עם נציגי העובדים המועסקים ברשות השנייה, במועצת הכבלים והלוויין ובמינהלת הסדרת השידורים לציבור, על מנת לנהל עמם משא-ומתן לגבי השלכות המהלכים האמורים על העובדים", נקבע בתזכיר החוק.

"חברי המועצה יהיו בעלי מעמד וניסיון משמעותיים בתחומי פעולתה של המועצה... שני נציגי ציבור בעלי מעמד וניסיון בתחום הכלכלה והניהול, שיבחר השר מתוך 4 מועמדים שתציע הוועדה לאיתור מועמדים; שני נציגי ציבור בעלי הבנה וניסיון ברגולציה, שיבחר השר מתוך 4 מועמדים שתציע ועדת האיתור; שני נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום היצירה הטלוויזיונית או הקולנוע, שיבחר השר מתוך 4 מועמדים שתציע ועדת האיתור; ו-4 נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום התרבות, החינוך, התקשורת או מדעי החברה".

לאור מעורבות המדינה בגוף המפקח החדש, הכסף של בעלי המניות של הזכייניות יעבור ישירות מרשת, קשת, ומישראל 10 לחברות החדשות.

אם לא די בזאת, בתזכיר נכתב עוד כי יבוטל הסעיף המחייב נציגי ציבור בדירקטוריון, מה שיהפוך את בעלי המניות לבעלי השליטה המלאה בחברות החדשות. החיץ שהוגדר בחוק יבוטל לחלוטין.

צרו איתנו קשר *5988