מדינה במינוס: 34% מהישראלים נמצאים באוברדראפט

סקר של בנק אוצר החייל מעלה כי מרבית הישראלים אינם יודעים מהי הריבית שהם משלמים על המינוס, וכי גם בעלי הכנסה גבוהה נמצאים במשיכת יתר

סקר חדש שערך בנק אוצר החייל ביחד עם חברת מחקרי הגל החדש מעלה ממצאים מרתקים לגבי ההתנהגות הפיננסית של אזרחי ישראל. לפי הסקר, 34% מהישראלים מדווחים כי הם נמצאים במצב של משיכת יתר בבנק בחלק או בכל החודש. מעבר לכך, תוצאות הסקר מעלות כי מרבית הישראלים כלל אינם יודעים מהי הריבית שהם משלמים עבור האוברדראפט.

עוד עולה מהסקר, שכלל 500 משתתפים מעל גיל 18, כי 40% מהישראלים מעידים על עצמם כי ההתנהלות הפיננסית שלהם אינה נכונה, וכי 23% מכלל האוכלוסיה בישראל נמצאים רוב או כל החודש במצב של מינוס בבנק.

כמו כן, יותר מ-11% נמצאים במצב של מינוס בחלק קטן מהחודש, קרי, כ-34% מהישראלים מעידים כי הם נמצאים במינוס בחלק זה או אחר של החודש.

אחת המסקנות המפתיעות העולות מהסקר היא שאין קשר בין גובה ההכנסה למינוס בבנק: כ-34.8% מאלה שהגדירו את עצמם כבעלי הכנסה שהינה "הרבה מעל הממוצע", העידו גם כי הם נמצאים במצב תמידי של מינוס בבנק לאורך כל השנה.

הסקר מגלה גם כי 34.4% מהישראלים כלל לא יודעים מהי הריבית שהם משלמים על המינוס בו הם נמצאים, וכך ממשיכים את הקו הבולט של חוסר למידה והתנהלות כלכלית נכונה של הציבור בימים של קשיים כלכליים.

בנוסף, נמצא כי ההתנהלות הכלכלית איננה משתפרת עם הגיל אלא רק מחמירה, ובהתאם לכך עולה גם גובה המינוס בבנק: רק 7.7% מהישראלים עד גיל 24 העידו כי הם נמצאים במינוס במהלך החודש. בקרב גילאי 25-34 נמצאים 16.8% מהישראלים במינוס, ובקרב גילאי 35-44 כ-37.6% מהישראלים נמצאים במינוס.

גילאי השיא בכניסה למינוס בחשבון הבנק הם גילאיי 45-54 - בהם 39.3% מהאוכלוסייה בישראל נמצאים במינוס קבוע בבנק, ו-46.4% מהם מעידים על עצמם כי הם נמצאים במינוס בגלל התנהלות כללית שגויה (52.2% מהנשאלים בקבוצת גיל זו לא יודעים אפילו מהי הריבית אותה הם משלמים על המינוס). עם זאת, מגיל 55 ומעלה נראה כי המצב משתפר, והמינוס בבנק של בני ה-60 הולך וקטן.

מה הסיבה למינוס?

31.7% הסבירו את הסיבה למינוס באירוע יוצא דופן כגון אירוע משפחתי, טיול או מחלה, ו-39.1% הודו כי הסיבה למינוס בו הם נמצאים היא בהתנהלות כלכלית לא נכונה בה נקטו לאורך זמן. מעל ל-5% מהישראלים מודים כי אינם יודעים את הסיבה בגינם הם נכנסו למינוס.

פילוח התוצאות מגלה כי כ-62% מהנשאלים מגיל 18 עד גיל 24 טענו כי לדעתם הם אינם מתנהלים נכון כלכלית, זאת לעומת רק כ-40% מגילאי 35 עד גיל 44.

בהמשך לניסיון הציבור להוריד מחירים בשוק ולהקל על אורח החיים בישראל, 70.2% מכלל הנשאלים טענו כי הם מתכוונים לנסות ולסגור את המינוס באמצעות צמצום ההוצאות החודשיות שלהם (ולא על-ידי הגדלת ההכנסה).

צרו איתנו קשר *5988