השמאי הממשלתי: התשואה בנכסים מניבים נותרה 8%-9%

בתקופת הסקירה המשק הישראלי היה "חשוף להשפעות שיצר גל המחאה החברתית של קיץ 2011"

המחאה החברתית לא השפיעה על שיעורי התשואה של נכסים מניבים במחצית השנייה של 2011, שנשארו בטווח של 8%-9%. כך עולה מסקירה של השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, טל אלדרוטי.

במשרד השמאי הממשלתי טרם קיימים נתונים לגבי המחצית הראשונה של 2012.

כידוע, שיעור התשואה הוא היחס שבין ההכנסה השנתית שמגיעה מהשכרת הנכס לבין שוויו המבוטא באחוזים. שיעור התשואה הפוטנציאלי מכונה גם שיעור היוון כולל ומשמש גם לעריכת שומות לנכסי מקרקעין בגישת היוון ההכנסות. בתקופה הרלוונטית לסקירה נדגמו נתוני תשואה ומכר של כ-75 נכסים מניבים, כולל משרדים, מסחר, מבני תעשייה ומלאכה.

בתקופת הסקירה המשק הישראלי היה "חשוף להשפעות שיצר גל המחאה החברתית של קיץ 2011", נכתב בסקירה, "נמשכה רמת האי ודאות בשוק המקרקעין שהחלה ברבעון השלישי של 2008. שערי הריבית במשק נותרו נמוכים. ריבית בנק ישראל בתקופה זו נעה בין 2.75% ל-3.25% והריבית הריאלית למשכנתאות נעה בין 2.59%-3.31%".

לפי הממצאים, במחצית השנייה של 2011 שיעור התשואה הממוצע בנכסי משרדים היה 8.3%, ושיעור ממוצע זהה אף נרשם בנכסים מסחריים. בנכסי תעשייה ומלאכה שיעור התשואה הממוצע היה 8.6%.

מהסקירה עולה כי נמצא קשר מובהק בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז היישוב, לבין שיעור התשואה ממנו. "בנכסים שמיקומם מרכזי נצפה שיעור תשואה נמוך ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה", נכתב.

צרו איתנו קשר *5988