תחנת דליה: התנגדות במשרד האנרגיה לתוכנית המימון

היקף הפרויקט הוא כ-4 מיליארד שקל ■ גורמים במשרד: לא ייתכן שיאשרו לדליה להנפיק בזמן שיצרנים אחרים נדרשו להביא כסף מהבית

קשיים חדשים מאיימים על מיזם דליה אנרגיות, בראשות מאיר איתן, להקמת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל. ל"גלובס" נודע כי במשרד האנרגיה יש התנגדות לתוכנית של דליה לגיוס הון עצמי באמצעות הנפקת מניות בכורה.

לטענת גורמים במשרד, אמות המידה שנקבעו בחוק משק החשמל לא מאפשרות להעמיד הון עצמי אלא בצורת "כסף מהבית", ולא ייתכן לאפשר לדליה לגייס כך הון עצמי שעה שיצרני חשמל פרטיים כמו דוראד ו-OPC של החברה לישראל חויבו להביא כסף מהבית.

לפי אותם גורמים בעבר נדחו אפילו בקשות להכיר בהלוואת בעלים כהון עצמי. מדליה נמסר כי "המיזם עומד בכל דרישות הרגולציה והשלמת הסגירה הפיננסית צפויה בימים הקרובים".

דליה, שבבעלות חירם אפסילון, משקי התק"ם, קרן תשתיות ישראל ודור אלון אנרגיה, יוזמת הקמת תחנת כוח בהספק 870 מגה-ואט שתתחיל לפעול ב-2015. ההשקעה הכוללת נאמדת בכ-4 מיליארד שקל. עד כה השקיעה החברה כ-150 מיליון שקל, וברביעי הקרוב מתכננת לגייס כ-400 מיליון שקל ע"י הנפקת מניות בכורה לבנקים ולגופים מוסדיים. מניות הבכורה מעניקות לבעליהן זכות קדימה בקבלת דיבידנדים למשך 18 שנה. סכום זה אמור להוות כ-60% מהסכום שדליה נדרשת להעמיד כהון עצמי במסגרת תנאי הרישיון. לפי תנאים אלה, כל יצרני החשמל הפרטיים מחויבים להעמיד 20% מההשקעה בפרויקט כהון עצמי ואת יתר ה-80% הם מגייסים כחוב מגופים פיננסיים.

הבהרה מהרשות

רוב רוכשי מניות הבכורה יהיו מתוך הקונסורציום בהובלת בנק לאומי שיספק לדליה את המימון הבנקאי לפרויקט בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל. כתנאי להנפקה זקוקה דליה להבהרה מרשות החשמל כי מניות הבכורה שתנפיק אינן מעניקות אמצעי שליטה ואינן מקנות לבעלי החוב יכולת להשפיע על החלטות אסיפת בעלי המניות, כדי שלא ייווצר ניגוד עניינים בין בעלי המניות לבעלי החוב. מליאת הרשות אמורה לדון בימים הקרובים באישור ההבהרה ולסלול דרך לביצוע ההנפקה ולהשלמת הסגירה הפיננסית.

גם אם תתקבל ההבהרה, דליה תיאלץ לצלוח את ההתנגדות במשרד האנרגיה. רשות החשמל היא הגוף המופקד על מילוי הדרישות מבעל רישיון, אך את הרישיון עצמו מעניק שר האנרגיה והמים, שלדברי גורמים במשק האנרגיה לא יעניק לדליה רישיון קבוע ללא אור ירוק מהדרגים המקצועיים במשרדו. מנגד, לפי גורמים במשק האנרגיה אין הוראה חוקית שאוסרת על גיוס הון עצמי ע"י הנפקת מניות בכורה וכי ניתן להגדירן הון עצמי. ממשרד האנרגיה והמים נמסר בתגובה כי "במשרד אין פנייה בעניין הנפקה מתוכננת של דליה אנרגיות. התייחסות מקצועית של המשרד תהיה רק לאחר קבלת חומרים".

צרו איתנו קשר *5988