הראל רוכשת מבנה איקאה בנתניה בכ-289 מיליון שקל

הראל פרסם הערב הודעה לבורסה בת"א לגבי סגירת העסקה לרכישת הקרקע עליה פועלת חנות הדגל של איקאה (IKEA) בנתניה - מהחברות בריטיש ישראל ומישראלום

חברת הביטוח הראל וחברת ישראלום, של מתיו ברונפמן ושולם פישר, חתמו על ההסכם במסגרתו תרכוש הראל את זכויותיה (50%) של ישראלום במבנה איקאה בנתניה, וכן אופציה לרכישת הזכויות של בריטיש ישראל בנכס, תמורת כ-289 מיליון שקל. כך דיווחו שתי החברות לבורסה.

על העסקה חתמה הראל ביטוח באמצעות חברות בנות, שחתמו גם על הזכות לרכישת חלקה של המחזיקה השנייה בנכס (50%), קבוצת בריטיש ישראל מקבוצת מליסרון שבשליטת משפחת עופר.

שטחו של המבנה שבאזור התעשייה פולג בנתניה הוא 17,400 מ"ר. בהתאם למתווה העסקה, בד בבד עם רכישת זכויותיה של ישראלום בנכס יממשו החברות בנות של הראל ביטוח את האופציה לרכישת חלקה של בריטיש ישראל בנכס כך שהחברות בנות של הראל ירכשו 100% מהזכויות בנכס.

הראל ביטוח התחייבה לממש את האופציה לרכישת חלקה של בריטיש ישראל, וזאת קודם לרכישת זכויותיה של ישראלום. תמורת מלוא זכויותיה של ישראלום והאופציה לרכישת זכויותיה של בריטיש ישראל בנכס תשלם הראל ביטוח כ-185 מיליון שקל ואילו תמורת מימוש האופציה תשלם הראל ביטוח כ-104 מיליון שקל ישירות לחברת בריטיש ישראל. סך הכל עומדת התמורה על 289 מיליון שקל.

בנוסף נחתם הסכם שכירות חדש עם בעלת הזיכיון להפעלת איקאה בישראל, חברת ליבנה צפוני, גם היא בשליטת ברונפמן. החוזה נחתםל-24 שנה ו-11 חודשים, ללא נקודת יציאה. דמי השכירות הם בסך 21.2 מיליון שקל לשנה, צמוד למדד. סכום זה יעודכן מדי חמש שנים בשיעור של 2% ריאלי.

הזכיינית של איקאה תהיה אחראית על כל הוצאות התחזוקה השוטפת, ניהול שוטף וביטוח של הנכס. לזכיינית יש אופציה לבנות שטחים נוספים בנכס, בהתאם לזכויות הבנייה שקיימות בו. במידה שתחליט לממש אפשרות זו, זכאית הזכיינית למימון של עד 12 מיליון שקל לצורך הבנייה הנוספת מהחברות בנות של הראל ביטוח. במידה שייבנו השטחים הנוספים יעודכנו דמי השכירות כך שבגין ההשקעה הנוספת של הראל ביטוח ישקפו דמי השכירות תשואה שנתית של 7.6% על יתרת תקופת השכירות.

בנייה של תוספת שטחים תעלה, לפי ההסכם, כ-316 מיליון שקל לכל היותר. על מנת שהעסקה תמומש היא כפופה לתנאים מתלים כגון אישור הבנק שלטובתו רשומים שיעבודים על זכויות ישראלום ובריטיש ישראל בנכס, השלמת מימוש האופציה שקיימת לרכישת זכויות בריטיש ישראל ואישור מינהל מקרקעי ישראל להעברת הזכויות בנכס לחברות בנות של הראל ביטוח.

צרו איתנו קשר *5988