S&P מעלות מאשררת דירוג "-AA" לחח"י עם תחזית שלילית

ברקע ההחלטה עומד אישור הממשלה לחבילת תמיכה נוספת לחברת החשמל הכוללת 2 מיליארד שקל נוספים של ערבויות לחוב שיונפק על ידי החברה

מעלות S&P מאשררת היום (ג') דירוג "-AA" לחברת החשמל ומוציאה אותה מ-credit watch עם השלכות שליליות, כאשר תחזית הדירוג שלילית.

ברקע ההחלטה עומד אישור הממשלה לחבילת תמיכה נוספת לחברת החשמל הכוללת 2 מיליארד שקל נוספים של ערבויות לחוב שיונפק על ידי החברה. הערבויות יקלו על הנפקות החוב שחח"י חייבת לבצע כדי לממן את הוצאות הדלק שלה עד סוף 2012, ועל כן מבצעים במעלות את המהלך הנ"ל.

הערבויות הנוספות של המדינה יביאו את סך החוב בערבות ממשלתית שהחברה גייסה ב- 2012 ל-6.4 מיליארד שקל, מתוך סך חוב של כ-52 מיליארד שקל.

"תחזית הדירוג השלילית משקפת את דעתנו שנותרו סיכוני ביצוע בקשר עם חבילת התמיכה החדשה של המדינה בזמן הקרוב, שנועדה לפתור את צרכי המימון המיידיים של החברה, ואת ההתאוששות הפיננסית והתפעולית של חח"י בטווח הבינוני", מציינים היום במעלות.

"אנו מצפים שחח"י תציג יחסים פיננסיים חלשים מאוד ב-2012 ואולי גם בחציון הראשון של 2013 מכיוון שהתעריף אינו מאפשר לחח"י להעביר הלאה לצרכנים את מלוא העלייה במחירי הדלקים באופן מיידי, וכתוצאה מכך חלה עלייה מהירה בהיקף החוב. עם זאת, אנו מעריכים כי היחסים הפיננסיים יוכלו להתאושש החל מהחציון השני של 2013 כתוצאה מחיבור מאגר תמר ועדכוני התעריף המאושרים ל-2012-2014 אשר נועדו במיוחד להשבת עלויות הדלקים הנוספות".

צרו איתנו קשר *5988