תוצאות טובות לבינלאומי: גידול של 43% ברווח ברבעון השני

הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון השני של השנה ב-143 מיליון שקל ■ התשואה נטו על ההון הגיעה ברבעון ל-9.8%

עלייה ברווחי הבנק הבינלאומי. הבנק, בניהולה של סמדר ברבר צדיק, מדווח ברבעון השני על רווח של 143 מיליון שקל, עלייה של 43% בהשוואה לרבעון המקביל. מתחילת השנה עמדו רווחי הבינלאומי על 285 מיליון שקל, עלייה של 1.4% בהשוואה לאשתקד. הרווח משקף תשואה של 9.8% על ההון.

למרות התוצאות היפות, ברבר צדיק מוטרדת מהמצב במשק. "אנחנו רואים ירידה בביקושים לאשראי בפירמות הבינוניות, בעיקר בקרב יצואנים, בגלל המיתון באירופה והצמיחה האפסית בארה"ב. בהמשך הדרך, להערכתי נראה גם השלכות בתחום הצרכני".

הבעיה הגדולה ביותר להערכתה היא פירעון האג"ח. "לנו בבינלאומי יש הלימות הון ונזילות גבוהה", היא אומרת, "צמחנו באשראי בשנה האחרונה בשיעור של 4.6%. יש לבנק יכולת לתת אשראי ונמשיך לתת, אבל הצורך בהגדלת הלימות ההון מביא בנקים לשקול היטב את מתן האשראי. בשוק החוץ בנקאי הולכות להיפרע בשנה הקרובה אג"ח בסך 35 מיליארד שקל. צריך לחשוב איך אפשר למחזר אותם".

- מה מדיניות האשראי שלכם על רקע המצב הנוכחי במשק והלימות ההון הגבוהה?

"תמיד הקפדנו על מדיניות אשראי זהירה. אנחנו נותנים אשראי באותם פרמטרים זהירים שאנו רגילים בהם. צריך לתת אשראי כשאתה יודע שהלקוח יוכל לקחת אותו".

הראשון שהגיע ליעד הלימות ההון

הבינלאומי הוא הבנק הראשון שמגיע ליעד הלימות הון הליבה של בנק ישראל. הבנק מדווח על הלימות הון ליבה של 9% והלימות כוללת של 13.82%, ובכפוף לאישור המפקח על הבנקים יוכל באופן תיאורטי לחלק דיבידנד.

- האם בעקבות העמידה ביעד ניתן לצפות לדיבידנד השנה בבינלאומי?

"חלוקת דיבידנד לא קשורה לעמידה ביעד הלימות הון ליבה בלבד, אלא גם במצב הכלכלי ובהיבטים רגולטוריים. החשיבה בנושא הדיבידנד צפויה בהמשך השנה".

הכנסות הריבית נטו של הבנק (רווח מימוני) עמדו במחצית השנה על 1.1 מיליארד שקל, עלייה של 2.1% בהשוואה למחצית המקבילה. האשראי לציבור הגיע ל-66.8 מיליארד שקל, עלייה של 2.8%, כאשר באשראי עסקי דווח על עלייה של 1.6% ובאשראי מסחרי לא נרשמה צמיחה.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי (הפרשת לחובות מסופקים) של הבנק הסתכמו ברבעון ב-21 מיליון שקל, שיעור הנמוך ב-0.13% מתיק האשראי. עם זאת נתון זה מטעה משום שבמגזר הבנקאות המסחרית הפריש הבנק 25 מיליון שקל, שיעור של 0.77%. הפרשות אלו נבעו בעיקר מסגירת השלוחה בלונדון, כמעט ללא קשר ללקוחות בישראל.

בהכנסות מעמלות נרשמה ירידה של 8.5%, רובה ככולה נוכח ירידת מחזורי המסחר בשוק ההון. "הירידה נעצרה ברבעון השני", אומרת ברבר צדיק, "אנחנו שומרים על נתח השוק שלנו, הורדנו חלק מעמלות העו"ש ואנחנו מקבלים פיצוי מתחומי פעילות אלטרנטיביים. יש גידול בפעילות הפיקדונות על חשבון שוק ההון".

- הודעתם בעבר כי תבחנו מכירה של החזקתכם בכאל.

"כאל היא השקעה מצוינת, אבל בהיבטים של באזל 3, השקעה כזו יורדת מההון העצמי, צריך לבחון אם למכור ואנחנו עדיין בשלב הבחינה".

תוצאות הבינלאומי
 תוצאות הבינלאומי

צרו איתנו קשר *5988