אושרה הפשרה: לוי ונגה רחמני ישיבו לאיילון 22.5 מיליון שקל

בבקשה לאשר תביעה נגזרת נגד בעלי השליטה בקבוצת איילון נטען כי הם ניצלו לרעה את שליטתם בחברה כדי למשוך מקופתה סכומי-עתק כמשכורת

אושר הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת נגד בעלי השליטה בקבוצת הביטוח והפיננסים איילון, לוי רחמני ובנו נגה, ונגד הדירקטורים בחברה-האם איילון החזקות, בטענה כי הסכמי השכר של לוי ונגה רחמני אינם חוקיים. לפי ההסדר, בעלי השליטה ישיבו לחברה-האם 22.5 מיליון שקל.

השופט חאלד כבוב מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר את ההסדר, וציין כי "ההשבה לחברה מהווה כ-22% מהנזק הנטען וכ-52% מהסכום נטו שהתקבל על-ידי לוי ונגה רחמני. במקרה זה, אני מוצא כי סכום הפשרה משקלל נכונה את הסיכונים והסיכויים המשפטיים שעמדו בפני הצדדים לתיק ומקדם את תועלת החברה".

בבקשה לאישור הנגזרת בסך כ-103.5 מיליון שקל, נטען כי האב ובנו ניצלו לרעה את כוחם באיילון החזקות, כדי למשוך מקופתה סכומי-עתק כמשכורת שלא כדין.

הבקשה הוגשה על-ידי רחל גוטליב, בעלת מניות מיעוט, כנגד לוי ונגה רחמני וכנגד דירקטורים לשעבר (יעקב דרזי, משה תורג'מן, שלמה גרופמן ודינה האן), בשם בעלי המניות.

עלות שכר: 13 מיליון שקל

בבקשה צוין כי ב-2010 הסתכמה עלות שכרם של רחמני ובנו ביותר מ-13 מיליון שקל, סכום שהיווה כ-35% מהרווח הנקי של איילון החזקות באותה השנה. לטענת התובעת, בשנים האחרונות שולמו לרחמני ובנו סכומי-עתק של למעלה מ-100 מיליון שקל, תוך התעלמות מפגיעה מבעלי המניות וממנגנוני הבקרה בחברה.

מהתביעה עלה עוד כי לוי רחמני ובנו, המחזיקים יחד עם בני משפחה נוספים בלמעלה מ-85% מהון מניותיה של איילון אחזקות, לא הביאו את שכרם ותנאי העסקתם לאישור בעלי המניות של החברה.

התובעת טענה כי נוסחת השכר של רחמני ובנו הינה "בלתי סבירה" ו"תלושה מן המציאות", כיוון שהיא מגדילה את שכרם, מדי שנה, ב-10% ביחס לשנה שקדמה, בנוסף לשיעור בעליית המדד, וזאת ללא תלות בביצועי החברה.

מכשולים משמעותיים

הבקשה הנגזרת התבססה, בין היתר, על דו"ח רשות ניירות ערך, שנחשף לראשונה ב"גלובס", במסגרתו נקבע כי התגמול לבני משפחת רחמני אושר בניגוד לדין.

כבוב ציין בהחלטתו כי בעוד שהתרשם כי התביעה אינה תביעת-סרק, "הרי שיהיה על התובעת לעבור כמה וכמה מכשולים משמעותיים בדרכה לאישור בקשתה להגשת תביעה נגזרת, כגון הקמת ועדת התביעה, שממצאיה עלולים לעמוד למבקשת לרועץ ולחלופין להפקיע ממנה את זכות התביעה ולנהל את ההליכים בכוחות עצמה... זאת ועוד, ואולי חשוב מכך גם אם תצליח התובעת לזכות בתביעתה, אין כל ביטחון כי תצליח להביא לקופת החברה יותר מסכום הפשרה".

לאור העובדה כי לא הובעו התנגדויות למרכיבי הסכם, אישר כבוב גם את הסכמת הצדדים כי ישולם לגוטליב גמול בסך 400 אלף שקל; ולבאי-כוחה ישולם שכר-טרחה בסך של כ-3.4 מיליון שקלים.

כבוב אף ציין כי הגמול ושכר-הטרחה לא יילקחו מקופת החברה, והם לא גורעים מהסכום שיושב לקופת החברה במסגרת הסדר הפשרה.

לוי רחמני מכהן מ-1976 כיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של איילון החזקות. בנו, נגה רחמני, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה-הבת, חברת הביטוח איילון. עד אוקטובר 2005 כיהן לוי רחמני גם כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל חברת הביטוח איילון, ובנו כיהן כמשנה למנכ"ל וכדירקטור בחברה-האם וכמשנה למנכ"ל של החברה-הבת. ואולם, השניים הורחקו מניהול חברת הביטוח למשך כמה שנים, בעקבות הרשעתם ב"פרשת קרטל הביטוח".

עורכי הדין שלומי מושקוביץ, יניב סטיס, איתן חיימוביץ' ונתי פולינגר, שייצגו את התובעת, מסרו: "הפיצוי המשולם הינו חריג מאוד בהיקפו. השגת פשרה זו מיטיבה מאוד עם החברה ובעלי מניות המיעוט, ותאפשר לחברה לצאת לדרך חדשה".

צרו איתנו קשר *5988