פישר הפך את EMI לרכישה פחות מוצלחת של המבורגר

פחות משלוש שנים לאחר שהראל רכשה את חברת ביטוחי המשכנתאות תמורת 132 מיליון שקל, מאיימים מהלכים רגולטוריים לייתר את פעילותה

בינואר 2010 שילמה קבוצת הביטוח הראל ל-AIG העולמית סכום של כ-132 מיליון שקל בתמורה למלוא מניותיה בחברה קטנה מהר חוצבים בירושלים, שעוסקת במכירת ביטוחים למשכנתאות בישראל - EMI. העסקה הייתה חוליה נוספת בשרשרת רכישות ארוכה ומוצלחת שבעל השליטה ויו"ר קבוצת הראל, יאיר המבורגר, מוביל כבר שנים, ושהביאו את הראל למעמדה הרם בענף הפיננסים הישראלי. ואולם, בניגוד לעסקאות אחרות שביצעה הראל, הפעם נראה שהרכישה אינה עומדת בציפיות המוקדמות.

מי שטורף את הקלפים מבחינת הראל הוא בנק ישראל. שורת הצעדים הרגולטוריים שמוביל הבנק לצינון שוק המשכנתאות, עשויה להוביל לחיתוך כה מהותי בפעילות EMI, עד שהחברה עשויה להגיע למצב של "ראן אוף". כלומר צמצום הדרגתי של הפעילות עד כדי עצירת ביצוע של עסקאות חדשות, והתמקדות במתן שירות וטיפול לביטוחים שנמכרו (הליך שיכול להימשך שנים רבות). בהקשר זה מציינים היום בשוק כי יש סיכוי גבוה שבעקבות הוראת המפקח על הבנקים ייפסקו המכירות החדשות על ידי EMI.

רזרבות בביטוחים שנמכרו

הסיבה לכך היא שהביטוחים שמוכרת EMI הם למשכנתאות בשיעור גבוה ביחס למחיר הדירה (משיעור מימון של 70% ומעלה ועד 95%). בנק ישראל תחם את שיעור המשכנתא המקסימלי, לרמה שבפועל מייתרת את הביטוח מבחינת הבנקים למשכנתאות.

בשבוע שעבר הבהירה הקבוצה שלמדיניות הפיקוח על הבנקים "עשויה להיות השפעה שלילית מהותית ביותר על הכנסותיה העתידיות של EMI", אך לפי שעה אין החלטה סופית בהראל על הפיכת החברה לעסק שנמצא ב"ראן אוף". בקבוצת הביטוח השלישית בגודלה בשוק הוסיפו כי "בשלב זה החברה בוחנת את ההשלכות הצפויות של יישום ההוראה, ואת הצעדים שיהיה עליה לנקוט בעקבות ההוראה". נראה כי בהראל מקווים שמדובר במכשלה זמנית ועדיין לא ממהרים לסגור את החברה.

ל-EMI הון עצמי של כ-107מיליון שקל נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה. בשנים 2010, 2011 ובמחצית הראשונה של 2012, הראל הציגה בדוחותיה רווח לפני מס מצטבר של כ-37 מיליון שקל, בגין תחום ביטוחי המשכנתאות. אם בודקים את הרווח הנקי שמציגה EMI עצמה, ללא ניכויים שהראל מבצעת בדוחותיה, עולה שבתקופה זו היא רשמה רווח נקי מצטבר של כ-68 מיליון שקל (שמהווה חלק מההון העצמי).

לא רק זאת, משום ש-EMI מוכרת לבנקים למשכנתאות ביטוחים שרווחיותם נבחנת במשך שנים ארוכות, הרי שיש חשיבות רבה לרווחיות שטרם הוכרה ושטמונה בפוליסות שכבר נמכרו. ל-EMI רזרבות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים שהחברה תכיר בהן במשך השנים מרווחים או מהפסדים (ההיסטוריה מלמדת שכנראה מדובר ברווחים), ומוקדם עדיין להעריך את היקפם.

EMI, בניהולה של צילה דסקל, משווקת פוליסות ביטוח שנועדו לתת שיפוי לנזק הנגרם לבנקים למשכנתאות, כתוצאה מאי פירעון הלוואות שניתן לשם רכישת נדל"ן למגורים. מבוטחי החברה הפוטנציאליים הם בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות או גופים פיננסיים אחרים.

במחצית הראשונה הציגה החברה קיטון של כ-7% בפרמיות שהסתכמו בכ-28.3 מיליון שקל, בהמשך לירידה של כ-9% בסך הפרמיות שגבתה ב-2011 (ביחס ל-2010), ושהסתכמו בכ-63 מיליון שקל. בסוף 2011 היו בחברה 53 עובדים.

תוצאות
 תוצאות

צרו איתנו קשר *5988