ניתוח: מי ירוויח מירידת תקרת דמי הניהול בקופות הגמל?

בשנה הבאה תקרת דמי הניהול בקופות גמל אמנם תרד, אך ייגבו דמי ניהול מהתשלומים השוטפים ■ מי ייהנה מכך ומי יפסיד ■ רן קלי, מנכ"ל קלי הסדרים פנסיונים, מנתח

עוד פחות מחודש, ב-1 בינואר 2013, ייכנסו לתוקפן הוראות חדשות, שהתקין משרד האוצר, הקובעות הפחתה בשיעור דמי הניהול המרביים, אשר חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לגבות מעמיתיה.

"החדשות הטובות" לעמיתים, הן החיתוך הדרמטי (כ-50%) בתקרת דמי הניהול מהיתרה הצבורה בקופה (ראו טבלה עליונה). "החדשות הרעות" הן הזכות שניתנה למנהלי קופות הגמל, לראשונה, לגבות דמי ניהול מהתשלומים השוטפים.

בימים אלו החלו בתי ההשקעות להמטיר על העמיתים הודעות בדבר השינויים הצפויים. חלק מבתי השקעות הודיעו כבר על כוונתם לגבות את דמי הניהול המקסימליים מהפקדות, דהיינו 4%; אחרים טרם גיבשו או פרסמו את מדיניותם.

רוב העמיתים יוצאים נשכרים

לתקנות החדשות אין השלכות אופרטיביות עבור מחזיקי חשבונות לא פעילים בקופות גמל. מטבע הדברים, חוסכים שברשותם חשבונות מוקפאים בקופות גמל, יכולים רק לשפר את מצבם, קרי ליהנות מהפחתה בדמי הניהול מהיתרה הצבורה, מבלי שהם נדרשים לשלם דמי ניהול מהפקדות שוטפות (בגלל היעדר הפקדות שכאלו, כאמור).

בנוגע לעמיתים פעילים בקופות גמל, המפקידים כיום באופן שוטף תשלומים לקופה, ניתן לקבוע בהכללה, כי למרות דמי הניהול החדשים הנגבים מהפקדות, בשקלול שתי המגמות רוב העמיתים עדיין יוצאים נשכרים.

כך לדוגמה, עמית פעיל המפקיד בקופת גמל על שמו 500 שקל לחודש, וצבר כבר חיסכון בסך 150,000 שקל, צפוי בעקבות השינוי לחסוך כ-20% מדמי הניהול השנתיים שהוא משלם (ראו בטבלה השנייה).

נוסיף ונאמר כי על פי ההערכות, דמי הניהול הכוללים שגובות קופות הגמל, צפויים להצטמצם כבר בשנת 2013 בכ-150 מיליון שקל. הדבר ממחיש היטב, כי התקנות החדשות שחוקק משרד האוצר בפירוש מיטיבות עם מרבית החוסכים.

עמיתים פעילים מסוימים עלולים בכל זאת להיפגע מכללי המשחק החדשים. למעשה, ככל שההפקדות השוטפות לקופה גבוהות, והחיסכון המצטבר נמוך, כך גדל פוטנציאל הנזק. לחוסכים עם מאפיינים כאלו מומלץ אפוא לנקוט פעולה יזומה כדי לצמצם ככל הניתן את היקף דמי הניהול הנוספים שתגבה הקופה.

היכן שמדובר בקופת גמל במעמד עמית-שכיר, כלומר, קופה שבה מופקדים באופן שוטף כספים במסגרת מקום העבודה, מומלץ לפנות למעסיק בבקשת עזרה. למעסיקים גדולים ישנה היכולת להפעיל יתרונות לגודל, ולנצל את השפעתם על מנהלי הקופות כדי להוזיל, או אף לבטל כליל, את דמי הניהול מהפקדות שוטפות. פעילות זו אפקטיבית במיוחד כאשר חסכונות העובדים מרוכזים במסגרת מספר מצומצם יחסית של בתי השקעות.

היכן שמדובר בקופת גמל במעמד עמית-עצמאי, כלומר, קופה שבה מפקיד החוסך כספים באופן פרטי, מומלץ לפנות ישירות אל בית ההשקעות ולהתמקח על דמי הניהול. הניסיון מלמד כי ככל שהחשבון "שמן" יותר, כך גדלים הסיכויים להוזיל, ואולי אף לבטל כליל, את דמי הניהול שייגבו מהפקדות שוטפות.

הכותב הוא רן קלי, מנכ"ל קלי הסדרים פנסיונים


דמי הניהול
 דמי הניהול

הכותב הוא מנכ"ל קלי הסדרים פנסיוניים

צרו איתנו קשר *5988