זריקת עידוד לפרקליטות

הכרעת הדין בפרשת פלד-גבעוני נושאת מסר חשוב בתחום דיני התאגידים

ההגנה על כספי ציבור, המושקעים בחברות ציבוריות, מפני שימוש מניפולטיבי בהם לצרכים פרטיים באמצעות מערכת קשרים מסועפת בין חברות ציבוריות ופרטיות באותו אשכול חברות - קיבלה היום (ד') חיזוק משמעותי.

באותה נשימה, זכתה גם פרקליטות מיסוי וכלכלה, המנהלת את המאבק המשפטי במניפולציות בשוק ההון, לזריקת עידוד מצד בית המשפט - אותו בית משפט שהלם בראשה בפטיש ברזל בסדרת תיקי דגל בשנים האחרונות. אלה שני המסרים המהדהדים העולים מהכרעת הדין החד-משמעית בפרשת פלד-גבעוני.

אחת הקביעות המשמעותיות ביותר בהכרעת דינו של השופט חאלד כבוב, היא גישה הבלתי פורמליסטית שהוא נוקט במתן תוכן למונח "נושא משרה" בחברה. לנושא משרה, שעליו וכלפיו חלות חובות מוגברות מתחום דיני התאגידים, לרבות בתחום ניגודי העניינים - יוכל להיחשב מעתה לא רק מי שהוא בעל תפקיד רשמי בתוך החברה, אלא אף גורמים חיצוניים לחברה, שהעניקו דה-פקטו שירותים מקצועיים או שימשו דה-פקטו כנושאי משרה, כפי שנקבע לגבי מעמדו של טל יגרמן בקבוצת החברות. פועל יוצא של ההכרעה הזו הוא הרחבת תחומי התפרשותם של דיני התאגידים והכללים הנוגעים לעסקאות עם בעלי עניין.

סעיף האישום העיקרי שבו הואשמו והורשעו הנאשמים הוא סעיף גניבה בידי מנהל, לצד סעיפים של מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, שהם מעין סעיפי-סל כלליים.

גניבה בידי מנהל היא גירסת הצווארון הלבן לעבירת הגניבה הקלאסית. מבחינה משפטית, מלבד רכיבי העבירה הבסיסיים שעל המדינה להוכיחם, נוסף לעבירה זו ממד ייחודי של חומרה, הנובע מיחסי האמון המיוחדים שבין המנהל לבין התאגיד שעליו הוא מופקד, וממד זה מוסיף לחומרה שבעבירה זו, ולפיכך גם לענישה. בית המשפט נותן כאן קריאת כיוון גם ביחס לשלב הבא במשפט - הטיעונים לעונש וגזר הדין.

ההבחנה בין הזרמה כדין של כספים מקופת תאגיד, אף אם מדובר בחברה ציבורית, לקופתם הפרטית של בעלי השליטה - לבין עבירת הגניבה, עשויה להיות קשה. בעלי שליטה בתאגיד רשאים, למשל, להחליט על חלוקת דיבידנד, חלוקה ללא מבחן רווח באישור בית משפט, מכירת מניות או באמצעות עסקה עם בעל השליטה, בהתאם לכללי עסקאות עם בעלי עניין.

כבוב מרחיק לכת וקובע כי כאשר מדובר בחברה ציבורית, בעל שליטה או נושא משרה המוציא משליטת החברה נכסים ייחשב למי ששלח בהם את ידו, גם אם התכוון להחזירם לשליטת החברה בהמשך הדרך, אך אינו יודע בוודאות כי יהיה באפשרותו לעשות כך.

קשר ישיר עם עורך הדין

קו הגנה נוסף, הרווח בעבירות צווארון לבן ושוק ההון, התמוטט היום גם הוא - וזהו קו ההגנה שעניינו הסתמכות על חוות-דעת משפטיות. בית המשפט אמנם דחה את הטענות הללו מצד הנאשמים בהסתמך על מצב ראייתי, ועל החלטת יגרמן שלא להעיד את עורך הדין, ואולם בהקשר זה נקבע כלל חשוב: אם נושאי המשרה מתכוונים להסתמך על חוות-דעת משפטיות - עליהם לעמוד בקשר ישיר עם עורכי ורואי החשבון, ולא להסתמך על מידע מכלי שני, המועבר אליהם באמצעות גורם אינטרסנטי, היושב על ברז המידע.

צרו איתנו קשר *5988