אשראי | לפני כולם

האקזיט של האחים נאוי: ימכרו מניות בכ-60 מיליון ש'

שאול ודורי נאוי פועלים למכירת 20% ממניותיה לגופים מוסדיים במחיר המשקף לחברה שווי של כ-300 מיליון שקל ■ בתוך שנתיים בלבד זינק תיק האשראי ללקוחות החברה ב-184% לסך של 648 מיליון שקל

שנתיים לאחר שנכנסו לבורסה, עומדים האחים שאול ודורי נאוי בפני אקזיט נאה של חלק מהחזקותיהם בחברה הפועלת בשוק האשראי החוץ בנקאי (נכיון צ'קים). ל"גלובס" נודע כי שני בעלי השליטה ב"קבוצת אחים נאוי" פועלים למכירת 20% ממניותיה לגופים מוסדיים תמורת 55-60 מיליון שקל, מחיר המשקף לחברה שווי של כ-300 מיליון שקל.

קבוצת אחים נאוי נסחרת כיום בבורסה בשווי של כ-180 מיליון שקל, אך שווי זה איננו משקף אופציות שמחזיקים בעלי השליטה והנמצאות עמוק "בתוך הכסף". מימושן של האופציות למניות ישקף לחברה את השווי לפיו ייכנסו הגופים המוסדיים.

החברה נהנית משיעורי צמיחה גבוהים בעסקיה. מאז הכניסו האחים את פעילותם לבורסה בתחילת 2011, זינק תיק האשראי ללקוחות ב-184%, ונכון לסוף ספטמבר 2012 הוא כבר עומד על 648 מיליון שקל. את החודשים ינואר-ספטמבר 2012 סיימה קבוצת אחים נאוי עם הכנסות של 71 מיליון שקל ורווח נקי של 39 מיליון שקל, והיא נהנית מאיתנות פיננסית, הודות להון עצמי של 136 מיליון שקל המהווה 21% מהמאזן.

מכירת המניות מתוכננת להתבצע בימים הקרובים, בדרך של הפצת מניות למוסדיים בהנחה קטנה על מחיר השוק. לאחר המכירה יירדו צמד בעלי השליטה להחזקה של כ-70% מהמניות. החתמים שנבחרו להוביל את הפצת המניות הם דש איפקס, דיסקונט, אקסלנס ומיטב.

מלבד האקזיט הנאה הצפוי לאחים נאוי, תשרת מכירת המניות מטרה נוספת והיא להגדיל את "הסחורה הצפה" במניית החברה. המכירה תגדיל את הסחירות במניות קבוצת אחים נאוי (שכיום מוחזקות 90% ממניותיה בידי האחים ומקורביהם), ותתרום לסיכוייה להיכנס למדדים המובילים בבורסה בעתיד. האחים נאוי עצמם יוכלו להשתמש בכסף שיקבלו מהמכירה להגדלת הערבויות האישיות שהם נותנים כיום לחברה לצורך קבלת אשראי בנקאי. כיום ערבים השניים להתחייבויות בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

האחים נאוי נכנסו כאמור לבורסה בתחילת 2011, בדרך של רכישת השלד הבורסאי גולדן אקויטי מידי מנחם אורן ואביחי סטולרו, ויציקת פעילותם הפרטית בתחום האשראי החוץ-בנקאי לתוכו. האחים החזיקו תחילה בכ-70% מהון המניות, ובמקביל קיבלו ללא תמורה אופציות למימוש בעוד 20% מההון.

ערב המימוש הצפוי של האחים, העניקה הבוקר קבוצת אחים נאוי "סוכריה" למשקיעים: דירקטוריון החברה החליט לאמץ מדיניות דיבידנד בגובה של לפחות 25% מהרווח הנקי (עד 50% לכל היותר). החלוקה תבטיח תשואת דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של 5% עד שווי חברה מרבי של 500 מיליון שקל.

פיזור בין אלף לקוחות

הקבוצה שבשליטת דורי ושאול נאוי עוסקת כאמור בעיקר בנכיון צ'קים (ממסרים) דחויים. מדובר בעסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידיהם, אשר מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים.

ראשית הפעילות של משפחת נאוי עוד בטרם עלייתה לישראל מבגדד, כשבין היתר שימשה החברה המשפחתית כ"צינור" בין הקהילה היהודית למערכת הבנקאות בעיראק. בשנת 1951 עלתה המשפחה לארץ והמשיכה את עסקיה בתחום הפיננסים. האב יעקב נאוי, שנפטר מאז, הקים עם אחיו ששון את בנק מלווה וחיסכון לעולי עיראק, שבשנת 1973 נמכר לבנק לאומי.

בשנת 1984 הקימו האחים נאוי את חברת ניכיון הצ'קים המשפחתית. על פי מצגת שפרסמה לאחרונה החברה, מפוזר תיק האשראי שלה בין יותר מ-1,000 לקוחות. 37% מהתיק הם בתחומי הנדל"ן והתשתיות, 22% בתחום האשראי, והיתרה בתחומים שונים אחרים.

החשיפה המרבית ללקוח יחיד עומדת על 1.6% בלבד מיתרת האשראי, ומרבית הלקוחות רחוקים משיעור זה. מרבית הצ'קים (83%) הם לפירעון בטווח קצר של עד 120 יום. יתרת ההפרשה לחובות מסופקים עומדת על 4.2 מיליון שקל - 0.6% מתיק האשראי.

במסגרת המצגת ציינה החברה כי "לאור קשיי חברות לגייס אשראי בבנקים ובשוק ההון, מגיעים אל החברה

לקוחות חדשים בעלי מצב פיננסי טוב יותר מבעבר, והחברה מסוגלת לבחור את הלקוחות בעלי יכולת ההחזר הטובה ביותר לפי דעתה, וכפועל יוצא מכך להעלות את איכות תיק האשראי".

לפני מספר חודשים אמר ל"גלובס" דורי נאוי, המכהן בתפקיד מנכ"ל החברה כי "התוצאות שלנו הולכות ומשתפרות כל הזמן...בשוק ההון יש התייבשות של שוק האג"ח, וחברות לא ממחזרות חובות. כתוצאה מהקושי לגייס אשראי שם, אנחנו מקבלים יותר ויותר עסקאות".

התפתחות מחזור העסקים
 התפתחות מחזור העסקים

צרו איתנו קשר *5988