הפעלת המידן ומהלכי התייעלות שיפרו את תוצאותיה של בזן

החברה הורידה את תחזית חלוקת הדיבידנד שלה בשנת 2014, ל-76 מיליון דולר בלבד

מניית בזן רשמה בתחילת השבוע שעבר ירידות שערים חדות ללא הסבר ממשי, ומתחת לפני השטח היו בשוק ההון חששות כי הדוח הכספי לרבעון הראשון של בית הזיקוק יכיל הפתעות לא צפויות. הבוקר פרסמה בזן את תוצאות הרבעון, מהן עולה כי מתקן המידן שנכנס לפעולה מלאה ברבעון המדווח, בתוספת מהלכי ההתייעלות שבוצעו בחברה, הביאו לשיפור בתוצאות, וההפסד החשבונאי שרשמה החברה היה מינימלי. על רקע זה, טיפסה מניית בזן היום ב-4.7%.

בזן, הנמצאת בשליטת החברה לישראל והפטרוכימיים, מנוהלת על ידי פינחס בוכריס, שיוחלף בקרוב לאחר שהודיע באחרונה על כוונתו לפרוש מהתפקיד. הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-2.33 מיליארד דולר, ירידה של 4.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הראשון קיבל בית הזיקוק רק חלק מתצרוכת הגז הדרושה להפעלתו, אשר הופנתה למתקן המידן. מרווחי הזיקוק ברבעון הראשון היו תנודתיים למדי, ומרווח הייחוס עמד על 2.7 דולר לחבית. כניסתו לפעולה של המידן - מתקן לייצור דלקים נקיים, המסוגל לזקק דלק באופן רווחי יותר מכל חבית נפט, הביאה לכך שמרווח הזיקוק של בזן עמד על 6.5 דולר לחבית - 3.8 דולר מעל מרווח הייחוס. ברבעון המקביל אשתקד, בו לא פעל המידן, עמד הפער על דולר אחד בלבד. נציין כי החל מהרבעון השני מקבלת בזן את כל כמות הגז הטבעי הנדרשת להפעלת כל המתקנים בחצר בית הזיקוק, ובמחיר נמוך יותר, ממאגר "תמר".

הרווח התפעולי החשבונאי של מגזר הזיקוק היה 32 מיליון דולר, ירידה של כ-35% לעומת הרבעון המקביל. בנטרול הוצאות לא חשבונאיות (כגון ירידת ערך מלאי נפט בהיקף של כ-23 מיליון דולר, בשל ירידת מחירי הנפט ברבעון), הסתכם הרווח התפעולי של בזן ב-41 מיליון דולר - גידול של 318% ביחס לרבעון המקביל ב-2012. בפעילות הפטרוכימיה, המרוכזת בכאו"ל, לא נרשם שינוי משמעותי, והרווח התפעולי של פעילות הפולימרים והשמנים הסתכם בכ-7 מיליון דולר, לעומת 8 מיליון דולר ברבעון המקביל.

"ספק רב ביכולת בזן לחלק דיבידנד"

בשורה התחתונה, סיימה בזן את הרבעון בהפסד של כ-2.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לבזן גירעון בהון החוזר בהיקף של 479 מיליון דולר, מה שמביא אותה לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי, בו היא מציגה כיצד תפרע את התחייבויותיה הפיננסיות הנאמדות בכ-5.4 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח).

הנקודה המעניינת בדוח היא הערכת החברה בדבר חלוקת דיבידנד. בעוד שבדוח השנתי שפורסם לפני חודשיים העריכה בזן כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ-115 מיליון דולר, הרי שבדוח הנוכחי מדובר על דיבידנד צנוע יותר, בסך 76 מיליון דולר בלבד (כ-275 מיליון שקל). נציין כי חברת הפטרוכימיים, המחזיקה ב-30.7% מהון המניות של בזן ונסמכת על חלוקת הדיבידנד שלה להחזר התחייבויותיה, העריכה בדוח האחרון שלה כי תקבל מבזן דיבידנדים בהיקף של כ-130 מיליון שקל ב-2014. על פי צפי החלוקה הנוכחי, הדיבידנד לפטרוכימיים יעמוד על כ-85 מיליון שקל בלבד.

האנליסטית ליאת גלזר מאקסלנס ציינה היום כי "בזן פרסמה דוח סביר, אך החוב ממשיך להיות הפוקוס בחברה". להערכתה, "לאור הגידול הצפוי בהוצאות המימון, הוצאות מס בגין שינוי צפוי בחוק עידוד ההשקעות, הפסדי מלאי עם ירידת מחיר הנפט, חולשה כללית בפעילויות והצורך לתמוך פיננסית בכאו"ל - קיים ספק רב ביכולתה של החברה לחלק דיבידנד בשנה הבאה, אלא אם נראה שינוי חד במרווחי הזיקוק".

המספרים של בזן
 המספרים של בזן

צרו איתנו קשר *5988