Firefly תוכל להשתמש בפרסומיה במילים "Edeveloper" ו-"Magic"

זאת בניגוד לעמדת חברת מג'יק, שטענה כי המילים האמורות הן קניינה הרוחני, ועל כן אסור ל-Firefly לעשות בהן שימוש בקישורים ממומנים בגוגל

בית המשפט המחוזי בתל-אביב התיר באחרונה לחברת התוכנה Firefly להשתמש בפרסומיה במילים "Unipaas" ,"Edeveloper" ו-"Magic" באמצעות קישורים ממומנים בגוגל.

זאת, בניגוד לעמדת חברת מג'יק תעשיות תוכנה המתחרה, שטענה כי המילים הנדונות, שכולן שמות מוצרים של החברה, הן קניינה הרוחני, ועל כן אסור ל-Firefly לעשות בהן שימוש כאמור.

באשר לשימוש במילה "Magic" קבע השופט גדעון גינת כי הוא הכרחי לתיאור מוצריה של Firefly, שכן מהותו של המוצר הוא הסבת מוצרים המבוססים על השפה הטכנולוגית Magic לשפת ה-NET.

עוד נקבע כי השימוש שנעשה במילה על-ידי Firefly הוא מצומצם, ואין בו כדי להצביע על חסות של מג'יק, או כדי לבלבל את המשתמשים בין החברות.

כן קבע בית המשפט כי השימוש של Firefly במילים "Unipaas" ו-"Edeveloper", כמילות חיפוש המעלות קישור ממומן, מהוות אף הן תיאור סביר והכרחי של מוצרי Firefly, "ולפיכך השימוש בהן כמילות חיפוש להעלאת קישור ממומן הוא שימוש אמת, ואף סביר והוגן".

Firefly הוקמה ב-2006 על-ידי נועם הניג, שעבד קודם לכן במג'יק. לימים פתחה החברה תוכנה המאפשרת להסב מערכות מיד שנבנו בשפת התכנות מג'יק לשפת התכנות NET ולהפעילן באופן זהה.

במהלך 2007 קיימו שתי החברות מגעים לשיתוף-פעולה עסקי. ואולם, המגעים לא צלחו, ובהמשך התגלעה בין החברות מחלוקת, בין היתר באשר לזכותה של Firefly לעשות שימוש ב-3 המילים האמורות במסגרת פרסומים של קישורים ממומנים.

Firefly יוצגה בידי עורכי הדין שמוליק קסוטו, טל גוטמר וניר פרידמן ממשרד קסוטו-נוף.

צרו איתנו קשר *5988